4 jaar geleden

1 Koningen 17 vers 13

“Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar”.

Elia: de stap van het geloof zetten

Elia maakte eenvoudig goddelijke aanspraak op de middelen van de weduwe; en, zoals we weten, zal het resultaat van het juiste en bereidwillige antwoord op die aanspraak een rijke oogst van zegen voor de ziel zijn. Er werd echter een beroep gedaan op het geloof van de weduwe in dit alles. Ze was geroepen tot een lastige en moeilijke handeling, in de kracht van het geloof in een hemelse belofte. “Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken” (1 Kon. 17:14).

En is dat niet zo met elke gelovige? Ongetwijfeld; we moeten handelen in geloof. De belofte van God moet altijd het grote tot handelen brengende beginsel in de ziel van de christen vormen. Er zou geen plaats zijn geweest voor geloofsoefening aan de kant van de weduwe wanneer de pot vol was geweest. Maar toen het bijna op was, toen zij nog een laatste handvol over had, en te horen kreeg dat ze eerst een handvol aan een vreemdeling moest geven, kon niets behalve geloof haar in staat stellen om daaraan gehoor te geven.

Maar de Heer handelt dikwijls met Zijn volk zoals Hij omgegaan is met Zijn discipelen in de kwestie van het voeden van de menigte. “Dit nu zei Hij om hem op de proef te stellen; want Hij wist Zelf wat Hij zou doen” (Joh. 6:6). Hij zegt ons vaak dat we een stap moeten zetten die veel beproevingen met zich meebrengt; en juist door deze te zetten, zien we niet alleen de reden ervan, maar krijgen we ook kracht om verder te gaan. In feite zijn alle goddelijke aanspraken op ons tot handelen gebaseerd op het beginsel dat van toepassing is bij het bevel aan de kinderen van Israël vanouds: “Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken” (Ex. 14:15b). Waar moesten ze heen? Door de zee. Vreemd pad! Toch zien we achter dit bevel de genade die de mogelijkheid biedt om het uit te voeren (Ex. 14:15-16). Geloof stelt een mens, die geroepen wordt, in staat om uit te gaan zonder te weten waar hij heengaat.

C.H. Mackintosh; © The Lord is near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW