5 jaar geleden

1 Johannes 5 vers 4

“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof”.

Wat wordt bedoeld met de wereld in bovenstaand vers? Het is de menselijke samenleving zoals deze is georganiseerd zonder enige achting voor God, om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Deze wereld, die de Heer Jezus Christus heeft gekruisigd, wil niets met Hem te maken hebben.

Niettemin oefent de wereld een aanzienlijke invloed uit op de verlosten. Het heeft zijn eigen ideeën over wat een gelukkig leven is en wil ons graag betrekken bij het bereiken van zijn doelstellingen. Satan, de overste van deze wereld (Joh. 16:11), spiegelt allerlei aantrekkelijke aanbiedingen voor onze ogen, en we dreigen te bezwijken voor de verleiding.

Als gelovigen zijn we uit God geboren en hebben we het eeuwige leven verkregen. Dat stelt ons in staat om de wereld te overwinnen. We kunnen zeggen: “Nee!” op elke uitnodiging van zijn activiteiten. We kunnen de invloed ervan op ons leven herkennen en voorkomen.

Net zoals de beste motor moet worden gevoed, moeten ook wij ons voeden, naast het vermogen om een overwinning op de wereld te behalen. De kracht is ons geloof. Het volgende vijfde vers laat ons zien hoe we dit moeten verstaan: “Wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God?” Het is onze relatie door geloof in Jezus Christus in de hemel. Hij is de Zoon van God in al Zijn grootheid en Zijn eeuwige relatie met Zijn Vader. Hoe meer dit ons beïnvloedt, hoe minder we onder de indruk zullen zijn van de wereld. Deze heerlijke Persoon, onze Heer en Heiland, werd door de wereld gekruisigd. Dus waarom zouden wij er iets mee te maken willen hebben?

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW