13 jaar geleden

1 Korinthe 14:26

Heer’ wanneer om u alleen
de harten zich bewegen,
dan vloeit als hemeldauw
neer uw rijke zegen.

Zijn we daarvan overtuigd? “Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt” (Hebreeën 11:1). We zullen nooit beschaamd worden, wanneer we op de Heer vertrouwen. Zoals eens bij de uitdeling van de broden gebruikt Hij vandaag ook vaak ‘kleine jongens’, dat wil zeggen zij die niet door menselijke talenten indruk maken, tot nut voor velen.

Welk een zegen kan er voor ons en voor anderen ontstaan, wanneer we het tot een gewoonte maken onze knieën voor de Heere te buigen en Hem om Zijn zegen te vragen, voordat we de samenkomst bezoeken. En wanneer we vergaderd zijn, moeten we in stilte onze harten opheffen tot Hem en om Zijn zegen smeken. De broeders die de Heer in Zijn dienst gebruikt, zullen het zeer goed merken, wanneer de vergadering – broeders én zusters – biddend achter hen staat.

Hoe belangrijk is het ook dat allen acht geven op de leiding van de Heilige Geest. De woorden “ieder van u” in ons bijbelvers van vandaag spreekt tot de harten van alle broeders. Ze betekenen niet dat ieder in de gemeente vrij zijn mening kan uiten, maar dat ieder acht moet geven op de leiding van de Heilige Geest, Die “aan een ieder in het bijzonder toedeelt, zoals Hij wil” (1 Korinthe 12:11).

De gewoonte van veel broeders om de samenkomst alleen te bezoeken om te luisteren, is zeker niet naar de gedachten van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW