6 jaar geleden

1 Koningen 17 vers 8-9

“Toen kwam het woord van de HEERE tot hem: Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden” (1 Kon. 17:8-9).

Een heidense weduwe en de profeet van God

God had getrouw voor Elia gezorgd door raven – onreine vogels – te gebruiken om voedsel bij hem te brengen. Elia dronk uit de beek Krith daar waar God hem had gezegd dat hij zich moest verbergen. Maar toen er vele dagen geen regen viel, droogde de beek op. “En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen” (1 Kon. 17:7).

God gaf toen Zijn dienaar nieuwe aanwijzingen, ongetwijfeld vernederend voor deze grote profeet. Hij moest naar Zarfath gaan, een heidense stad in de buurt van Sidon vanwaar koningin Izebel kwam. Daar moest een weduwe voor hem, een man, Gods profeet, zorgen! God is oppermachtig. Hij kan zowel onreine raven als een behoeftige niet-Israëlitische weduwe gebruiken zoals Hij wil. Zijn dienaar heeft alleen maar te gehoorzamen.

Aangekomen bij de poort van de stad, vroeg Elia een arme weduwe die hout aan het sprokkelen was om een beetje water en toen ook nog om een stukje brood (vs 9).

De weduwe stond op het punt om het laatste beetje van haar meel en olie te gebruiken om brood voor haarzelf en haar zoon te maken, en dan zouden ze sterven, vertelde ze Elia. Hij zei tegen haar eerst voor hem een kleine koek te maken en daarna voor haarzelf en haar zoon te bakken, want God zou niet toestaan dat haar voorraad meel en olie opraakte terwijl de hongersnood duurde. Zij gehoorzaamde in geloof en ervoer de waarheid van wat de profeet haar had verteld.

Toen tot verdriet van de weduwe haar zoon stierf, nam Elia de jongen mee naar zijn bovenvertrek op het dak en bad. God gaf het leven aan de jongen terug. De Heer gebruikte dit om Zijn soevereiniteit te illustreren door Zijn profeet naar een heidense stad te sturen en daar een weduwe in te schakelen, in plaats van een van de vele Israëlische weduwen, om Zijn genade te leren.

Eugene P. Verder, Jr., © The Lord is near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW