7 jaar geleden

1 Korinthe 1 vers 21

“Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen …”

Wat deed de Griekse filosofie voor zijn volgelingen? Het maakte hen tot onwetende aanbidders van een “onbekende God” (Hand. 17:23). De inscriptie op hun altaar maakte aan de wereld openbaar hun onwetendheid en hun schande. En moeten wij ons niet oprecht afvragen of filosofie het Christendom niet meer beïnvloed heeft dan het Griekenland deed? Heeft zij de kennis van de ware God meegedeeld? Wie zou ‘ja’ durven zeggen? Er zijn miljoenen gedoopte mensen door heel de christenheid heen die niet meer weten van de ware God dan die filosofen die Paulus in de stad Athene is tegengekomen.

Het feit is, dat iedereen die echt God kent de bevoorrechte bezitter van eeuwig leven is. Zo verklaart onze Heer Jezus Christus op de meest duidelijke wijze in Johannes 17: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die U hebt gezonden” (Joh. 17:3). Dit is het meest kostbare voor iedere ziel die door genade deze kennis heeft gekregen. Te weten God te kennen is leven te hebben – eeuwig leven.

Maar hoe kan ik God leren kennen? Waar kan ik Hem vinden? Kunnen wetenschap en filosofie me dat vertellen? Hebben zij het ooit iemand verteld? Hebben zij ooit een arme zwerver geleid op deze weg van leven en vrede? Nee; nooit “komt de wereld door wijsheid tot kennis van God”. De tegenstrijdige scholen van de oude filosofie konden alleen de menselijke geest in diepe duisternis en hopeloze verbijstering dompelen; en de tegenstrijdige scholen van de moderne filosofie zijn geen haar beter. Onvruchtbare speculatie is alles wat menselijke filosofie, in elk tijdperk, aan de ernstige zoeker naar waarheid te bieden heeft. Hoe kunnen we God dan kennen? Als een dergelijk verbazingwekkend resultaat afhangt van deze kennis, als God kennen het eeuwige leven is – en Jezus zegt dat het zo is – hoe is Hij dan te kennen? “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem verklaard” (Joh. 1:18).

C.H. Mackintosh, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW