5 jaar geleden

1 Korinthe 12 vers 18-22

“Maar nu heeft God de leden, elk van hen, in het lichaam gesteld zoals Hij heeft gewild. Waren zij alle één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, maar het lichaam is één. Het oog nu kan niet zeggen tot de hand: Ik heb je niet nodig; of ook het hoofd tot de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Integendeel, de leden van het lichaam die de zwakkere schijnen te zijn, zijn des te noodzakelijker …”.

Elkaar nodig hebben

We leven in dagen waarin het individualisme steeds groter wordt. Dit heeft een directe impact op onze manier van denken en gedrag als gelovigen. Helaas kunnen we tot het punt komen, dat we denken dat we sterk in onszelf zijn en dat we op de een of andere manier niet veel hulp van anderen nodig hebben, of dat we alles kunnen doen. Deze wijze van denken is louter zelfingenomenheid.

Het meest eenvoudige bewijs van onze zwakheid en de zorg die we nodig hebben van anderen, wordt ons voorgesteld door de wijsheid van God betreffende de gemeente. God had aan een ieder van ons beslist alle uitingen van de Geest hebben kunnen geven, wanneer het Hem zou hebben behaagd. Als zodanig zouden we allemaal in elk opzicht onafhankelijk zijn geweest.

Maar nee, onze God en Vader wil, dat we leren dat we anderen nodig hebben. Zo behaagde het Hem om één lichaam te hebben, bestaande uit verschillende leden, verbonden met het Hoofd, Christus. Sommige zijn sterker en andere zijn zwakker, maar we lezen dat zelfs degenen die zwakker lijken noodzakelijk zijn! Zelfs een “sterke” Paulus zei: “Want ik verlang zeer u te zien … om in uw midden vertroost te worden door elkaars geloof, zowel dat van u als dat van mij” (Rom. 1:11-12).

De Heer is voldoende voor alles, maar de Heer is ook verheugd om elk lid van Zijn Lichaam te gebruiken om de zorg te geven die Zijn Lichaam nodig heeft – aan alle leden. We moeten de grote les van afhankelijkheid leren: afhankelijkheid van Christus en ‘het elkaar nodig hebben’. Dus laten wij “op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken” (Hebr. 10:24), voor de opbouw van allen.

Alexandre Leclerc, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW