4 jaar geleden

Kent u, ken jij de gebedsreflex? – een toewijding …

Exodus 15 vers 22-25:
22. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water.
23. Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara.
24. Toen morde het volk tegen Mozes, en zei: Wat moeten wij nu drinken?
25. Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.

Exodus 17 vers 3-4:
3. Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei: Waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen?
4. Toen riep Mozes tot de HEERE: …”.

Wikipedia1 definieert een reflex als volgt: <<Reflexen zijn onwillekeurige en automatisch optredende reacties van het lichaam, die worden gecoördineerd door zenuwcellen en tot bescherming van het lichaam dienen. In principe kunnen we onderscheid maken tussen twee soorten reflexen: aangeboren reflexen en verworven reflexen>>. Ken u, ken jij de “gebedsreflex” eigenlijk?

Bij het nadenken over Mozes, die het volk van God uit Egypte leidde, merkte ik iets bijzonders op, dat navolging waard is. Net uit Egypte en door de Rode Zee getrokken, kwam het volk in de woestijn aan. Ze zijn nog niet lang onderweg, of daar worden ze al geconfronteerd met een eerste groot probleem: ze hebben dorst en er is wijd en zijd geen drinkwater te zien. Zonder water zullen ze sterven. Het volk begint ruzie te maken met Mozes en te mopperen. Mozes krijgt de aantijgingen, beschuldigingen en alle ongenoegen van het volk over zich heen.

Hoe reageert Mozes dan? Gaat hij in discussie? Heeft hij krachtige argumenten om de mensen te kalmeren? Geen spoor van dat alles.

In Mozes werkt de gebedsreflex. In plaats van in te stemmen met het mopperen of zich te weren, bidt Mozes. Hij roept alle nood uit voor God. Tot wie zou hij zich ook in de woestijn moeten wenden? En God antwoordt: Hij wees hem een hout, dat hij in de wateren van Mara kan gooien, zodat het drinkbaar wordt voor het volk.

De reactie Mozes is het enige juiste en absoluut waard navolgbaar voor ons. Keer op keer laat het leven van Mozes zien, dat gebed de eerste reactie was op nieuwe omstandigheden, moeilijke uitdagingen, confrontatie met mensen, enzovoorts (Ex. 5:22-24; 6:11,12; 17:3,4a; Num. 20:4-6, enz.).

Hoe reageer jij als je in je baan met moeilijkheden hebt om te gaan? Wat doe jij als moeder in de omgang met je kinderen, wanneer alles in de war lijkt te gaan? Hoe reageren wij als echtgenoten op uitdagingen in huwelijk en gezin? En wat is onze eerste reactie als gemeente wanneer zich problemen voordoen?

Kennen wij de gebedsreflex uit ervaring? Je kunt deze reflex verwerven door bewust en steeds weer in gebed te gaan. Dan wordt je gebedsgewoonte een ‘gebedsreflex’.

NOOT VERTALER:
1. Wikipedia In het Duits.

Christian Achenbach; © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW