8 jaar geleden

Kerst en 25 december?

Lezen: Lukas 2:8-20

Hoe is men er eigenlijk op gekomen om 25 december met de geboorte van Jezus Christus te verbinden? Een belangrijke reden daarvoor was, dat men in de vroege kerk 25 maart als datum van de conceptie van Maria als zeer waarschijnlijk gezien heeft. Want deze dag is een bijzondere: het markeert (markeerde) het begin van de lente. Daarnaast zou op deze dag de schepping in het leven geroepen zijn en de Heiland gestorven zijn. Als men nu negen maanden verder rekent, komt men op 25 december.

Op deze dag vierden de Romeinen het feest van de onoverwinnelijke zon. Invloedrijke mensen dachten dat het verstandig was om op deze dag een christelijk alternatief feest in het leven te roepen.

Hoewel deze dag overal de overhand heeft (alleen in de Armeense Kerk viert men 6/01 als geboortedag van Jezus), is daarover geen zekerheid.

Echter, als je zegt dat het niet een dag in december geweest kan zijn, omdat er dan geen schapen in Israël buitenshuis zijn, kan men zich vergissen. Een Israël-kenner schrijft in elk geval daarover in het boek “Het leven van van de Messias”: “Elke keer als men  iemand zoiets hoort zeggen, wordt ten minste één ding over de spreker duidelijk: Hij is nooit in december in Bethlehem geweest. Ik heb een aantal jaren in Israël gewoond en meerdere malen in december in de omgeving van Bethlehem doorgebracht. Daar zijn overal schapen en herders. Het is een goede tijd om schapen te weiden … dan komt de regen in december en alles is groen … het is daarom dan ook een goede tijd om de dieren te weiden”. Maar of de schapen ook ’s nachts buiten waren en zijn? Hoe dan ook, de winter past niet zo goed in het concept.

Sommigen vinden het passend en waarschijnlijk dat de Heer Jezus werd geboren op de Grote Verzoendag, wat op het toenmalige tijdpunt van 3 oktober geweest zou kunnen zijn. Vóór medio oktober waren de schapen zeker ook ’s nachts in het veld.

Maar genoeg daarover. We weten het gewoon niet. En wij hebben het ook niet nodig om te weten, omdat wij als christenen hoe dan ook geen dagen, maanden en jaren (als religieuze feesten) te houden hebben, zoals Galaten 4 vers 10 ons toont.

Dit weten wij: “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard  dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben” (1 Tim. 1:15).

Gerrid Setzer

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW