4 jaar geleden

Kersttradities …

Micha 5 vers 1

 

Kerstmis1: Stollen worden gegeten, bomen versierd en vele andere tradities worden gehandhaafd. Waar deze gebruiken vandaan komen, is soms niet eenvoudig te achterhalen. Ook de symboliek die in de tradities behoort te zijn, is soms wazig, of op zijn minst weinig bekend.

Welnu: de kerststol moet een eetbare afbeelding zijn van het kind Jezus; de speculaas verwijst naar de bisschop; marsepein moet een voorsmaak van de hemel zijn; de pepernoot moet daarentegen verwijzen naar de spons met zure wijn, die men Jezus bij de kruisiging had aangereikt, en de kerstboom werd begrepen als een heenwijzer naar de levensboom of zelfs naar het kruis …

Dit zijn enkele van de nogal groteske overwegingen die hier aan het licht komen, meen ik. Desondanks kan zelfs een christen van een peperkoek genieten, omdat de vreemde symboliek grotendeels is losgekoppeld van de arme, onwetende koek (als het ooit zo sterk was).

Het is echter interessant, dat mensen van vroeger vaak veel met de Bijbel verbonden hebben. Dit was zichtbaar in de muziek, in de schilderkunst, maar ook in de talrijke tradities. Op zijn minst is er iets positiefs in, dat men de bijbelse boodschap gekend en liefgehad heeft. Dat in ieder geval!

En hoe zit het tegenwoordig met de kennis van bijbelverhalen? De meeste jongeren in Duitsland2 kennen het verhaal van Jona niet meer. Ik wil niet eens over de andere kleine profeten spreken. Wie weet en gelooft bijvoorbeeld wat er in Micha 5 vers 1 staat: “En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.”

NOOT VERTALER:
1. Dit was in Duitsland, maar ook Nederland kent zijn tradities, waarvan er verschillende overeenkomen met Duitsland.
2. Dit is vermoedelijk ook zo in Nederland.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 24.12.2007.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW