k

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
9 jaar geleden

Kleine vossen – kleine verstoorders met grote uitwerking

Er zijn dingen in ons leven waaraan we nauwelijks aandacht besteden. Kleine dingen – Pinda’s, die blijkbaar niet het vermelden waard zijn, maar die een grote invloed op ons leven hebben. “Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien!” (Hooglied 2:15). Dit vers uit het “Hooglied” van koning Salomo, is een passende titel op het onderwerp, waarover we willen nadenken: “Kleine vossen” ons leven. Als de voorjaarsmaanden aanbreken, beginnen in de...

Lees verder
2 jaar geleden

Kleren maken de man

Wie kent de uitspraak niet “kleren maken de man”? Afhankelijk van de gelegenheid stem je je kledingkeuze daarop af. Je wilt toch goed voor de dag komen en een goede indruk maken? Er is een man in het Oude Testament die wel heel specifieke kledingvoorschriften had voor een heel speciale taak. In Exodus 28 en 39 lezen we over de kleding van de priesters en, daar gaat dit artikel over, met name de kleding van de hogepriester.  Aäron was hogepriester...

Lees verder
4 jaar geleden

Klimaathysterie – de overmoed van de mens

22.01.2020   Klimaathysterie werd in Duitsland gekozen als het woord van het jaar1. Aangezien de wetenschap duidelijk heeft aangetoond, dat ons milieubeleid de klimaatverandering heeft veroorzaakt en verder verergert, is het niet langer mogelijk om bezwaar te maken tegen de voorstellen van “Fridays for Future”2 enzovoorts. Anders word je zelf een ongewenst woord … Zelfoverschatting De zondige mens heeft altijd de neiging gehad om zichzelf en zijn overtuigingen tot maatstaf voor anderen te maken. Satan werd het slachtoffer van zijn...

Lees verder
11 jaar geleden

Knelpunten (1)

“Het ligt ons na aan het hart een aantal zaken die we niet uitvoerig behandelen willen, in een verkorte vorm aan te snijden. Daarom geven we bewust geen definitieve mening als afsluitende hulp. We willen enkel laten zien dat er knelpunten zijn, die voor de een of andere van belang zijn, waaraan we niet gemakkelijk voorbij willen gaan. Delen van dit artikel werden daarbij uitgewerkt en ingevuld door betroffen personen. Homoseksualiteit Nadat in delen van de evangelische kerk de inzegening...

Lees verder
11 jaar geleden

Knelpunten (2)

De vraag – een poging om te antwoorden Gezinsplanning Bedoeld wordt uiteindelijk, in hoeverre ouders invloed uitoefenen op de mogelijkheid kinderen voort te brengen. We vinden zeker geen direct onderwijs over dit aspect in de Schrift. Des te voorzichtiger moet een beoordeling uitvallen. In 1 Korinthe 7 maakt de apostel duidelijk, dat er de mogelijkheid is, voor een zekere tijd in het huwelijksleven van het geslachtsverkeer af te zien. Maar dit heeft grenzen: “Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan...

Lees verder
11 jaar geleden

Knelpunten – over abortus (3 – slot)

De vraag – een poging om te antwoorden Abortus Met alle voorzichtigheid moet een thema kort ter sprake komen, waarmee in de huidige maatschappij steeds weer geconfronteerd worden: abortus, ook afbreken van een zwangerschap genoemd. Bij het tweede begrip wordt echter niet duidelijk, dast een mens – een werkelijk levend wezen, dat God geschapen heeft – door een opzettelijke ingreep van de mensen sterven moet. Dat is moord op een mens. In de bijbel wordt het leven voor de geboorte...

Lees verder
6 jaar geleden

Kolosse 1 vers 11

Met alle kracht bekrachtigd, naar de sterkte van Zijn heerlijkheid, tot alle volharding en lankmoedigheid, met blijdschap, terwijl u de Vader dankt … . God verbindt aan de zegen die Hij ons in de Heer Jezus heeft geschonken, ook bepaalde verwachtingen. Hij wil dat aan ons gezien wordt, wat het inhoudt om Zijn kind te zijn. Hij geeft ons de kracht daarvoor, want die kan nooit uit onszelf komen. Daarom bad de apostel Paulus, dat de Kolossers deze kracht rijkelijk...

Lees verder
7 jaar geleden

Kolosse 3 vers 12

Doet dan aan als uitverkoren van God, heiligen en geliefden: innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid … God spreekt in Zijn Woord hen die van harte geloven in Zijn Zoon aan als heiligen. Hoe treurig ook hun verleden moge zijn geweest, Hij zegt tot hen: “… maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de Naam van de Heer Jezus <Christus> en door de Geest van onze God” (1 Kor. 6:11). Maar wij zijn niet...

Lees verder
15 jaar geleden

Kolosse 3 vers 24

Voor gelovigen is het een uitdaging en tegelijk een praktische oefening zich als christen juist bij het uitoefenen van de dagelijkse arbeid waar te maken. Of het daarbij nu gaat om werkzaamheden als huisvrouw, arbeider, bediende of ondernemer: het dient tot verheerlijking van de Heer, wanneer de mensen met wie we te maken hebben, de praktische uitwerking van ons christendom kunnen opmerken. In deze betekenis is de vervulling van onze dagelijkse plichten “godsdienst”, zoals ons het bovenstaand vers bevestigt. Daarbij...

Lees verder
17 jaar geleden

Kolosse 3:20

Op 27 maart 1982 stond in een krant het volgende bericht: “Het aantal ouders dat zich door hun kinderen laat tiranniseren, neemt steeds meer toe. Veel ouders zijn vandaag regelrecht bang voor hun onvolwassen pubers, sommige vluchtten zelfs in een martelaarsrol. Dit verkeerde gedrag van de kinderen is volgens de Parijse psycholoog Jean-Pierre Chartier een gevolg van een verkeerd begrip van een anti-autoritaire opvoeding of een overdreven ouderliefde. Voor vele van deze kinderen zou het nuttiger zijn geweest, wanneer ze...

Lees verder