4 jaar geleden

Filippi 1 vers 6 en 9

“… in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op [de] dag van Christus Jezus; …
En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht …”.

Moet de eerste liefde vervagen?

 

Iemand die net bekeerd is, straalt een vreugde uit die christenen die al langer op de weg zijn, vaak niet meer hebben. Men zegt of denkt dan: “Oh, deze eerste liefde zal vroeg of laat verloren gaan.”

Maar de apostel Paulus had een andere ervaring en hij veronderstelde ook iets anders bij anderen. Hij ging er niet vanuit dat de eerste liefde en de eerste vreugde vervagen moeten.

Dat was gewoon niet de “theorie” van Paulus. Denk aan de brief aan de Filippenzen. Daar schrijft Paulus, dat hij ervan overtuigd is dat God het werk zou voltooien, dat Hij in hen begonnen was. Hij wenst ook, dat hun liefde meer en meer mag overvloeien. Paulus verwachtte duidelijk geen stap achteruit (Fil. 1:6,9). En wij moeten dat ook niet doen.

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 07.09.2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW