f

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
7 jaar geleden

Filippi 3:20,21

Dat is het deel en de ware positie van de gelovigen: burgers van de hemel te zijn. Ze geloven in Hem Die in de hemel is, verborgen voor de ogen van de wereld, maar Die spoedig zal komen om Zijn heerschappij te beginnen. De Heer wacht en ook de zijnen wachten. Voor hen is het nu de tijd van de “volharding in Jezus” (Openb. 1:9), niet van rijkdom en macht. De enige houding die zij tegenover de wereld innemen, is...

Lees verder
16 jaar geleden

Filippi 3:3

Wat is ‘op het vlees vertrouwen’? Als men bijvoorbeeld zegt: Het zal mij wel lukken – het voor mij liggende examen of het proefwerk op school of de mij opgedragen taak of de lezing, ga zo maar door. De lijst met voorbeelden kan men willekeurig verlengen. Op het vlees vertrouwen betekent: op onze kracht bouwen, op onze prestatie, op ons kunnen vertrouwen, onze mogelijkheden zo hoog mogelijk inschatten. Petrus, een man die ook op het vlees vertrouwd had, zei: “Heer,...

Lees verder
5 jaar geleden

Filippi 4 vers 13

“Ik vermag alles door1 Hem die mij kracht geeft”. Bij het wandelen door een negatieve wereld, wordt de christen tegengewerkt door een waakzame en gewetenloze vijand, die altijd klaar staat om alle middelen te gebruiken om de pelgrim van het hemelse pad af te wenden. Christus is onze kracht om ons op te heffen boven alle omstandigheden van dit leven. Hij alleen kan ons boven elke beproeving uittillen en onze voeten op het hemelse pad houden. Christus is onze onfeilbare...

Lees verder
4 jaar geleden

Filippi 4 vers 6 en 7

“Weest in niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus”. Om niets bezorgd zijn Zorgen zijn overal van huis tot huis. Er is geen continent, geen enkel land, geen stad en geen huis, waar ze niet zouden zijn. Zorgen zijn aan geen tijd gebonden. Ze zijn aanwezig in moeilijke...

Lees verder
5 jaar geleden

Filippi 4 vers 8 en 9

“Overigens broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is, bedenkt dat. Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, doet dat; en de God van de vrede zal met u zijn”. Er is veel schoonheid in de natuur, en de natuurlijke mens kan prachtige muziek en kunst en literatuur produceren en waarderen. Het boze van de...

Lees verder
11 jaar geleden

For Boys only

God geeft ons de spanningen van de ontwakende seksualiteit, om daardoor rijper te worden. Het vers uit Klaagliederen 3 (vs. 27) is ook hier van toepassing: “Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt”. Met onaangenaamheden om te kunnen gaan, spanningen te beheersen, behoort tot het rijpingsproces van het volwassen worden. De zelfbeheersing begint al met de ogen. Job had “een verbond” met zijn ogen gemaakt om niet naar een meisje te kijken om...

Lees verder
11 jaar geleden

For Girls only

Een bijzondere verzoeking Het is voor een meisje zeker iets fascinerends te ontdekken, dat zij een aantrekkingskracht op het andere geslacht uitoefent. Dan is de verleiding groot om daarmee te spelen. Volledig zonder verplichting, alleen ter zelfbevestiging, en eenvoudig eens om te testen. En als de jonge man “erin trapt” en “ernst maken wil”, laat men hem vallen, op zijn minst hem “aan het lijntje houden”. “Zo heb ik dat niet bedoeld”. Sta me toe ronduit te spreken: Als je...

Lees verder