6 jaar geleden

2 Korinthe 11 vers 3

“Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven [en afgeweken] zijn van de eenvoudigheid <en de reinheid> jegens Christus”.

Houdt het eenvoudig

De slotzin van de tekst van vandaag, “de eenvoudigheid jegens Christus”, is werkelijk een prachtig getuigenis van de genade van God in die zin, dat er een wonderbare eenvoud verbonden is met de Bijbel en het Christendom. De “perspicuity van de Bijbel” is een term die theologen gebruiken om dit feit te beschrijven. We hoeven ons niet druk te maken om dat grote woord, doorzichtigheid, het betekent helderheid van de eenvoud. In tegenstelling tot de Bijbel gebruiken theologen vaak grote woorden om bijbelse begrippen te verklaren. Ironisch genoeg is de betekenis van deze theologische term dat de Bijbel eenvoudig en duidelijk is in zijn algehele presentatie, hoewel er moeilijke delen kunnen zijn.

Het woord “eenvoud” uit onze passage kan ook als “oprechtheid” worden vertaald, dus we kunnen zeggen dat er zowel een eenvoud als een oprechtheid verbonden is met de dingen van Christus. Ja, er zijn moeilijke dingen. Zelfs de apostel Petrus moest toegeven dat sommige geschriften van Paulus over het onderwerp behoudenis bijvoorbeeld “moeilijk te begrijpen” waren (2 Petr. 3:16). Als iemand van u delen van Romeinen heeft bestudeerd, ben je het misschien met Petrus eens. Paulus zelf zei dat we niet alle bijbelse verborgenheden begrijpen en we sommige dingen slechts “wazig” zien (1 Kor. 13:12).

De apostel Paulus is echter eenvoudig als het gaat om de centrale feiten met betrekking tot Christus. Hiervan zijn veel voorbeelden, maar één is voldoende. In Titus 2 vers 11-13 leren we drie eenvoudige dingen:

  1. Gods genade en redding is verschenen voor alle mensen;
  2. dienovereenkomstig zouden we op een goddelijke manier moeten leven;
  3. de Heer Jezus komt terug.

Eenvoudig nietwaar? Laat de duivel je hierin nooit misleiden. Laat nooit wat je niet begrijpt, je beroven van wat je wel weet dat waar is. God heeft het eenvoudig gemaakt en het is aan ons om eenvoudig te geloven en te gehoorzamen.

Alexandre Leclerc, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW