5 jaar geleden

2 Koningen 5 vers 2-3

“En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen”.

Het getuigenis van een jong dienstmeisje

De Bijbel vertelt ons erg weinig over dit jonge meisje. Ze was door Syrische benden uit haar huis in Israël weggevoerd. Er wordt ons niet verteld of haar ouders op dat moment zijn gedood of wat de omstandigheden zijn geweest van haar gevangenneming. Richteren 5 vers 30 laat ons zien wat de gewoonte van heidense naties in dat deel van de wereld was met betrekking tot kinderen die gevangen werden genomen. “Zouden zij dan geen buit vinden en verdelen, één meisje of twee meisjes voor elke man?” Helaas worden soortgelijke gewoonten nog steeds gepraktiseerd in onze 21e eeuw in sommige delen van de wereld.

Dit meisje, jong als ze was, kende blijkbaar de God van Israël en Zijn profeet. Als dienares van Naämans vrouw, kende zij ook het probleem dat de echtgenoot van haar gebiedster had. Hij was een melaatse! Het feit dat hij een grote, eervolle en sterke man was die overwinningen voor Syrië had behaald, verlichtte zijn melaatsheid niet. Vroeg of laat zou hij sterven aan deze angstige ziekte. Lepra is vaak een beeld van zonde in Gods Woord. De Heer Jezus Zelf vertelt ons dat er in deze tijd veel melaatsen waren in Israël, en dat niemand anders dan deze Syrische generaal, Naäman, genezen werd (Luk. 4:27).

Dit meisje had vertrouwen in de ware God en Zijn profeet om te zeggen dat deze profeet Naäman van zijn melaatsheid zou genezen. Hoe vriendelijk was ze om haar verlangen naar de genezing van Naäman aan haar meesteres te laten blijken, zo het kwaad dat ze had meegemaakt met goed vergeldend! Hoe ze had gediend en leefde, maakte haar blijkbaar geloofwaardig voor haar gebiedster, haar heer en de koning van Syrië zelf. Dat wij toch ook in liefde de waarheid spreken om verloren zielen tot Christus te brengen!

Eugene P. Vedder, Jr., © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW