6 jaar geleden

2 Koningen 5 vers 1-2

“Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats.

En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman”.

Een prachtige geschiedenis ontvouwt zich hier over een jong joods meisje. Haar naam en leeftijd worden ons niet meegedeeld, maar enkel dat zij gevangen was genomen in Israël, haar geboorteland, en naar Syrië gebracht was om te werken bij de vrouw van Naäman. We horen haar niet klagen, maar in plaats daarvan zien we haar hart vervuld met zorg over het verdrietige nieuws van de melaatsheid van Naäman. Klagen wij over onze omstandigheden, en proberen we misschien hen betaald te zetten die volgens ons onze moeilijkheden hebben veroorzaakt? We kunnen een les leren van dit jonge meisje. Hoewel zij ver van de familie en gemakken van thuis  was verwijderd, was zij bereid zich over te geven in haar gevangenschap aan de God van Israël.

We vinden hier ook de geschiedenis van Naäman, een vijfsterren-generaal in het Syrische leger, hoog gewaardeerd door de mensen en geëerd door de koning. Alhoewel bekleed met alle decoraties en door de natuurlijke gaven en macht in ere gehouden, wordt ons verteld dat hij een melaatse was. Er was geen uitweg om het feit te verbergen dat de dood aan de deur lag. Geen hoop. Melaatsheid spreekt van zonde, “want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God” (Rom. 3:23).

Naäman kende de God van Israël niet, maar de God van Israël kende Naäman wel en had Zijn oog op hem gericht. In genade had God een plan om deze trotse en machtige man naar de Heiland te leiden – en Hij gebruikte dit jonge meisje om hoop te brengen en de weg naar Elisa te wijzen. Naäman was niet blij met Elisa’s geneesmiddel: zeven keer in de rivier de Jordaan wassen. Jazeker, er waren veel betere rivieren dan deze ene! Maar neen, er was enkel maar één weg voor Naäman om gereinigd worden. En vandaag is er ook enkel één weg tot redding. Dat is door het geloof in de Heer Jezus Christus.

Ben jij deze weg al ingeslagen?

Jacob Redekop, The lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW