i

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
16 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (8)

Les 8 Beste cursist(e), In de vorige les hebben gezien dat Abraham en lzak een (zwak) beeld is van God, Die Zijn Zoon gaf. Door zulk een beeld uit het Oude Testament kunnen we het Nieuwe Testament beter begrijpen.Ook de Heer Jezus maakte, toen Hij hier op aarde was, vaak gebruik van zulke voorbeelden. Denk maar eens aan het eerste echtpaar uit de Bijbel = een beeld van Christus en de Gemeente. Jona zat drie dagen in de buik van...

Lees verder
16 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (9)

Les 9 Beste cursist(e), In Genesis 25 zien we dat Abraham, na Sara’s dood, getrouwd is met Ketura en nog een aantal zonen kreeg. Maar Izak blijft het kind van het verbond (Genesis 17; les 4) en hij erft ALLES van hem. Hoewel de andere kinderen wel geschenken van Abraham kregen. Als Abraham sterft, is hij 175 jaar oud. Toen hij was vertrokken naar het land dat God hem wijzen zou, was hij 75 jaar. Hij heeft dus 100 jaar...

Lees verder
15 jaar geleden

Izak en Jozef (2)

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 2 Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – schrijf ze op in een speciaal Bijbelstudie-schrift – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u...

Lees verder