v

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
4 weken geleden

Verlossing en verzoening

Kent u de geschiedenis van de ontvangers van de didrachmen (de tempelbelasting) die Petrus aanspraken en de conversatie tussen Jezus en Petrus die daarop volgt? Het wordt slechts in enkele verzen beschreven in Mattheüs 17 vers 24-27. Dit is tevens het enige evangelie waarin deze geschiedenis wordt vermeld. Het zijn slechts 4 verzen, maar deze verzen geven ons een rijk beeld van het werk en de persoon van de Heer Jezus. Laat ik eerst deze verzen citeren, alvorens we de...

Lees verder
15 jaar geleden

Verloving (1)

Wij verheugen ons over de vele jonge Christenen die hun huwelijk graag naar Bijbelse principes willen sluiten en leiden. Ons gebed is dat dit hun met de hulp van onze Heer gelukt. Huwelijksgeluk gaat immers niet automatisch in werking, ook niet wanneer twee Christenen trouwen. Begin van het einde – of: poort tot het paradijs “Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven” (Spreuken 31:12). Wij moeten helemaal allereerst van twee dingen bewust worden. Ten eerste:...

Lees verder
15 jaar geleden

Verloving (2)

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. I. Vrije beslissing of voorbestemming? In verband met het thema “partnerkeus” zou ik graag allereerst enkele gedachten over de tot hiertoe geuite opvatting uiten, dat er “op de hele aarde slechts één partner is die God voor ons bestemd heeft, die Hij ons toebedeelt. Het hele probleem ligt slechts daarin, deze te vinden”. Als het zo was, zou de partner om zo te zeggen “voorgeprogrammerd” zijn.Zou men...

Lees verder
15 jaar geleden

Verloving (3)

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. Er zijn enkele plaatsen in Gods Woord die in zeer samengeperste vorm wezenlijke aanwijzingen tot het thema partnerschap/verloving geven. Ik zou graag op Spreuken 30:18-19 willen wijzen: “… te wonderlijk …: … de weg van een man bij een maagd”. Misschien is het nuttig verschillende accenten te leggen bij enkele uitspraken van dit vers en deze op een rijtje te zetten. I. “… de WEG van een...

Lees verder
15 jaar geleden

Verloving (4 – slot)

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. Nadat ik begonnen was de Heer te vragen, mij op Zijn tijd te tonen, of, met wie en wanneer ik moest trouwen, werden voor mij de verzen uit Psalm 37 erg belangrijk: “Vertrouw op de HEERE”. Principieel vertrouwen met betrekking tot de zondenvergeving en redding heb ik Hem betoond. Vertrouw ik Hem nu ook in de alledaagse dingen? “… en doe het goede”. Aan wie en wat...

Lees verder
8 jaar geleden

Veroorzaakt de Opname van de Gemeente wereldwijd grootschalige chaotische toestanden?

Van een van onze lezers ontvingen we bovenstaande vraag. Hieronder willen we even kort op deze kwestie ingaan. Antwoord: Om te beginnen voorziet de Schrift met het oog op deze kwestie, voorzover mij bekend, niet in directe en concrete uitspraken. Nergens vinden we woorden waarin wordt gesteld dan wel ontkend dat de Opname van de Gemeente wereldwijd grootschalige chaos of ontwrichting zal teweegbrengen. Daarom moet het antwoord, voorzover mogelijk, uit bepaalde Schriftgegevens worden afgeleid. Daarbij blijken de volgende dingen van...

Lees verder
15 jaar geleden

Vertrouwen en gehoorzamen

Minder gebroken harten zouden er zijn, wanneer de harten meer de Heer zouden toebehoren. C.H. Spurgeon Gehoorzamen is impopulair en hoort eigenlijk niet meer in ons woordenboek thuis. Dit is iets voor de gelovigen uit oude tijden en is nu niet meer te handhaven. De consequenties van gehoorzaamheid zijn vandaag immers niet meer te dragen, en we zouden alleen maar een diep “treurig” Christendom krijgen wanneer we aan alles wat de Bijbel zegt, zouden gehoorzamen. Bovendien gelden veel dingen die...

Lees verder
15 jaar geleden

Vertrouwen op God

Het is gemakkelijk ontmoedigd te worden wanneer de dingen slecht gaan. Maar we zouden de moed niet moeten verliezen omdat God in ons leven aan het werk is, zelfs temidden van pijn en lijden. Bedenk wanneer de volgende keer je kleine hut tot op de grond afbrandt het juist een rooksignaal mag zijn dat de genade van God oproept. Voor alle negatieve dingen moeten we tegen onszelf zeggen: God heeft er een positief antwoord op. JIJ ZEGT GOD ZEGT BIJBELVERS...

Lees verder
7 jaar geleden

Vertrouwen op God in zware tijden – weg tot een gelukkig christen-zijn

Richteren 1 Hieronder vindt u een artikel van een dienaar die de Heer een diep inzicht gegeven heeft in Zijn woord. De actuele boodschap van dit artikel is ook voor christenen uit de 21e eeuw een echte uitdaging. Het voorbeeld van Othniël en Achsa in de dagen van de Richteren toont ons, dat het weinig uitmaakt in wat voor tijd wij leven, wanneer er geloof in God aanwezig is, die boven de omstandigheden staat; want het geloof steunt op Hem,...

Lees verder
3 maanden geleden

Vervolgde christenen (1)

Dan komen we in de hemel   Bijbelgedeelten: 1 Petrus 5 vers 8; 2 Korinthe 11 vers 14; Mattheüs 10 vers 28 Satan is altijd dezelfde, ook wanneer hij zich anders vertoont. Soms toont hij zichzelf als een brullende leeuw (1 Petr. 5:8), soms als een engel van het licht (2 Kor. 11:14), maar het is altijd satan. Als we terugkijken naar het verleden van Duitsland (nationaal-socialisme) en ook naar andere landen (Rusland, China, India), dan zien we hoe satan...

Lees verder