11 maanden geleden

Verlang jij naar de Heer Jezus?

Lezen:
Lukas 12 vers 22-34

Lucas 12 behandelt eerst de angsten en zorgen van gelovigen (vs. 22-32). Niemand maakt meer problemen in de gemeente van God en in onze harten dan deze twee. Hoe verdrijft de Heer onze angst? Door een grotere vrees, de vrees voor God. Hoe verdrijft Hij onze zorgen? Door de zorg van God! Dan zegt Hij: Nu zijn jullie vrij om aan Mij te denken.

Op aarde vergaat alles (vs. 33,34). Mot, roest en dieven bederven alles. De mot maakt de huisvrouw bang en de roest verontrust de man. En als je denkt dat je iets hebt, dat mot noch roest kan vernietigen, dan komt de dief en neemt het weg.

Heb jij een schat in de hemel? Misschien zeg je: Ik heb geprobeerd Christus tot mijn schat te maken. Ik zeg je: Naarmate het besef van Zijn liefde en van wat Hij heeft geleden in u groeit, zal uw hart op de juiste wijze door Hem worden ingenomen. Maar je hart zal pas volledig met Hem vervuld zijn, als je beseft dat je Zijn schat bent. Dan zul je Hem tot je schat in de hemel maken.

Als Hij jouw schat is, zou je Hem dan niet ook willen zien (vs. 35-40)? Maar zeker, zeg je. Wanneer wil je dat de Heer komt? Vandaag? Echt nu? Is dat jouw wens? Wacht je op Hem, zodat wanneer Hij komt en aanklopt, je onmiddellijk de deur opent?

Als dokter moet ik soms mijn patiënten thuis bezoeken. Als ik aanbel, laten ze me soms wachten. Waarom? Hebben ze het gerinkel niet gehoord? Ja! Maar een bekend Schots gezegde verklaart wat mensen doen terwijl ik buiten moet wachten. Ze “redden zo nog de situatie,” ze ruimen op en ruimen de kamer van de patiënt nog een beetje op.

Heb jij ook dingen in orde te maken voordat de Heer Jezus terugkomt? Of ben je klaar voor Hem als Hij nu zou komen? Kunt jij Hem onmiddellijk openen? Verlang je ernaar hem welkom te heten? Je zegt: O ja, ik houd vast aan de komst van de Heer! Laat me je dan even een vraag stellen: Houdt Zijn komst jou vast, houdt het jou in spanning, trekt het jouw aandacht? Als dat zo is, dan wacht je niet alleen op Hem, maar zal Hij jou ook wakend aantreffen.

 

Walter T. P. Wolston; © www.haltefest.ch

Jaargang 2018, nummer 5, bladzijde 28.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW