7 jaar geleden

Vergeving alleen bij belijdenis?

“Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen, het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan” (Spr. 19:11).

“Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9).

Men zegt graag: “Vergeving kan er alleen zijn, wanneer de zonde beleden wordt”. Dat klinkt aannemelijk en is ongetwijfeld gebaseerd op 1 Johannes 1 vers 9. <<So far so good>>. Maar dat mag er niet toe leiden dat we nu voor elk klein vergrijp een belijdenis verwachten en ons bij elke onregelmatigheid omgorden, om de dienst van de voetwassing te doen. Wie denkt zo alles ‘goddelijk’ te moeten ‘ordenen’, gaat ver aan het doel voorbij.

Men moet in de zaak onderscheid aanbrengen. In de omgang onder gelovigen voldoet veel niet aan de hoge standaard van de Schrift. Er worden onvriendelijke woorden gebruikt, er wordt een beetje koppigheid getoond en nog veel meer. Er is volop gelegenheid om aan zonden voorbij te gaan. “Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen, het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan” (Spr. 19:11).

Soms is het een beetje ongemakkelijk en merkt men al dat de ander iemand niet goed gezind is. Maar zie, plotseling toont hij tekenen van berouw. Vergelijk Lukas 17 vers 3: “Past op uzelf, als uw broeder zondigt, bestraf hem; en als hij berouw heeft, vergeef hem”. Er komt een zeer vriendelijk woord over zijn lippen. Of een duidelijk gebaar spreekt klare taal: “Het spijt me, en het zal nu weer beter worden”. Wie wil er dan nog op staan, dat een “officiële belijdenis” wordt afgelegd?

Zeker, er zijn echter ook gevallen, waar geen andere weg is dan dat men met elkaar spreekt en de zonden belijdt (Jak. 5:16). Daarbij is het belangrijk dat de zaak concreet benoemd wordt en men zich niet achter algemene uitdrukkingen verschuilt, of zelfs onmiddellijk eist dat de ander nu zijn (vermeend) deel van de schuld alstublieft ook meteen belijden moet. Een onvoorwaardelijke belijdenis kan diepe verdeeldheid overwinnen en harten op een bijzondere manier met elkaar verbinden.

Gerrid Setzer, © Bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW