v

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
10 jaar geleden

Van twijfel naar zekerheid (1)

Wat hebben twijfel en roest gemeen? Zij ontvouwen hun verwoestende werking wanneer men er niets tegen doet. Roest, dat ijzer en staal heftig aantast, brengt men met een licht zuur of met een borstel weer tot leven. Twijfels, dat een gezond geloofsleven in gevaar brengt, worden daardoor bestreden dat men in eenvoudig geloof op de uitspraken van de Bijbel steunt. Ieder van ons heeft het wel eens beleefd: Twijfels kloppen aan de deur van ons hart. Soms luid, soms zacht....

Lees verder
10 jaar geleden

Van twijfel naar zekerheid (2 – slot)

II. Twijfel in het dagelijkse leven ? Twijfels kunnen ons ook in de dagelijkse situaties veel te doen geven. Juist in onzekere toestanden duiken twijfels op – twijfel aan de liefde, wijsheid en macht van onze Heer. Een gebeurtenis uit het leven van Petrus illustreert dat aanschouwelijk. In Mattheüs 14 vers 22-33 zien we de discipelen die op zee in nood geraakt zijn. Hun grote Meester is er niet. Als Hij verschijnt, herkennen zij Hem niet en schreeuwen van angst....

Lees verder
12 jaar geleden

Vasten – nog actueel?

Vasten, kennen wij dat nog? En waartoe dient het eigenlijk? Hebben wij ook in onze tijd dit niet nodig: verootmoediging voor God en het afwenden van aardse en natuurlijke dingen, zodat wij meer geestelijke energie voor het gebed vinden. Is vasten niet het trainen in zelfbeheersing en onthouding? Of is dat laatste helemaal uit de tijd? Zie in verband met vasten ook het artikel over bidden, getiteld “Bezorgdheid” … Enige tijd geleden las ik in Markus 9 de gebeurtenis van...

Lees verder
5 jaar geleden

Veel heil en zegen …

Van het kerkelijk erf In een artikel in een kerkelijk blad schreef een predikant in zijn vaste rubriek “Bij de achterdeur” begin 2015 het volgende artikel. Dit schreef hij naar aanleiding van Psalm 90 vers 12: “Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen”. Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud en alles gaat alweer zijn gewone gang. Van harte wens ik u allen vanaf deze plek veel heil en zegen toe voor 2015. Eeuwen...

Lees verder
5 jaar geleden

Velen weten niet wat Pinksteren betekent. U, jij dan?

Pinksteren kennen we allemaal. Want we zijn vrij van school of werk. Maar slechts bijna de helft van de Duitse* burgers {en zou het in Nederland beter zijn?} weten wat ‘achter’ Pinksteren schuilt. Werkelijk een aanklacht. Weet u waarom er Pinksteren is? Onwetendheid over de betekenis van Pinksteren! Globaal de helft van de Duitse burgers weet niet wat met Pinksteren wordt gevierd. Dit is het resultaat van een representatieve enquête. 16% gelooft dat Jezus op de Pinksterdag opgestaan is, 10%...

Lees verder
1 jaar geleden

Verbazen – bewonderen – verwonderen

Ons te verwonderen hebben wij allen min of meer verleerd. Ik werd daar vandaag aan herinnerd door het lezen van een krantenartikel. Er zijn zoveel redenen om je elke minuut te verwonderen. Laten we daarmee eens opnieuw beginnen! Het is geen teken van wijsheid om ons niet meer te verbazen. Ik las deze opmerkelijke zin vanochtend in een politiek commentaar. Het ging om verkiezingen in Hamburg. Maar het is ook geen teken van ‘christelijke’ wijsheid om zich nergens meer over...

Lees verder
6 jaar geleden

Vergadering (gemeente) – het onderwerp gaat allen aan!

Het thema “vergadering” (gemeente, kerk) is een essentieel onderdeel van de Nieuwtestamentische waarheid. Het is nuttig om steeds weer opnieuw erover na te denken. Tegelijkertijd is het belangrijk om te controleren of men bepaalde termen juist gebruikt of dat de gebruikte termen geschikt zijn. Beginselen – conflictgebieden – wijze van uitdrukken De vergadering – waardevol voor onze Heer! Wanneer men naar het thema “vergadering” (gemeente, kerk) in het Nieuwe Testament kijkt, vindt men dat het tot het centrale thema behoort....

Lees verder
15 jaar geleden

Vergeet geen van Zijn weldaden

Exodus 7:1-15:21 Zingen begeleidt het hele leven van een Christen. Soms zingen we zachtjes, omdat we verdrietig zijn, of we zingen zelfs helemaal niet, en een andere keer zingen we van vreugde luidkeels, zodat iedereen het horen kan. Zingen is zeer met onze innerlijke gemoedsstemming verbonden (Jakobus 5:13). Er zijn momenten dat er meer redenen zijn om te huilen dan om te zingen. Toch worden we opgeroepen, op de Heer te zien en Hem met onze liederen te danken, te...

Lees verder
6 jaar geleden

Vergeven kunnen

Om zonden te belijden is al moeilijk genoeg. Maar zonden te vergeven is soms nog moeilijker. We hebben daarbij een groot Voorbeeld en een belangrijke maatstaf. En we hebben concrete aanwijzingen over dit onderwerp in de Bijbel. Wie niet vergeeft, moet – zo zegt de Heer Jezus het – ernstige gevolgen voor zijn eigen leven accepteren. Vandaag al vergeven? Aanleiding … Ik las onlangs dat een songwriter erop wees dat veel christenen niet vergeven konden. “Wie zijn woede en boosheid...

Lees verder
12 jaar geleden

Vergeven: Ja – maar vergeten …?

Vele ernstige relatie-stoornissen onder gelovigen hebben hun oorzaak daarin, dat begane schuld niet volgens de bijbel behandeld werd. Soms ontbreekt het aan een eerlijke en onbeperkte belijdenis van schuld, soms ontbreekt de bereidheid, werkelijk en zonder terughouding te vergeven. Soms laat diegene, aan wie onrecht gedaan werd, een wortel van bitterheid in zijn hart opkomen. Vaak wordt het probleem ook eenvoudigweg verdrongen. Maar op den duur helpt geen verdringen, maar alleen een in het reine brengen in overeenstemming met Gods...

Lees verder