9 jaar geleden

Verkrachting

Ik ben verkracht

Dit geval is een van de ergste die je je kunt voorstellen. Eigenlijk is het niet gepast om maar enkele woorden aan dit onderwerp te wijden. Echter, omdat in een dergelijke ervaring, “geschreven troost” in ieder geval te weinig is – afgezien van de troost van het Woord van God, willen we iets kwijt over deze moeilijke positie (spagaat).

Dat verkrachting (vooral dramatisch is het, wanneer het met een aansluitende bevruchting verbonden is) een grote nood brengt, hoeft waarschijnlijk niet verder te worden uitgelegd. Men zal in een dergelijke situatie als getrouwd echtpaar (of als men nog niet getrouwd was, in de directe familie) intensief om hulp ‘van boven’ vragen.

We weten ook van gevallen van verkrachtingen uit de Schrift. In het Oude Testament is dan sprake van “verleiding” of “schande”1. Maar mij is geen enkel geval bekend, waar uitdrukkelijk staat dat uit deze verkrachting een kind voortgekomen is. Men moet hier heel voorzichtig zijn over de noodsituatie, die onverdiend op een vrouw komt, om op een of andere wijze te oordelen. Toch moeten we hier ook bedenken dat alleen God het recht heeft op leven en dood van een mens, zelfs als dit leven “ten onrechte” en op een wetteloze wijze in een mens is ontstaan.

In dat geval is veel inlevingsvermogen in de betrokken familie en de plaatselijke gemeente van God nodig. Het kind dat geboren werd, kan in ieder geval niets doen aan de hachelijke situatie. Buiten zijn wil om heeft de verkrachting plaats gevonden, een abortus zou hem doden. Aan de andere kant: Wat een ellende voor een mens als hij ongewild en zelfs gehaat ter wereld komen moet.

Vooral na een verkrachting ben je helemaal aan je einde. Daarom is het contact met christenen die zich kunnen inleven oneindig belangrijk. Schaam je niet voor deze zaak waaraan je helemaal niets doen kunt. Maar zoek contact met christenen. Wij willen je daarmee graag helpen.

NOTEN VERTALER:
1. Vergelijk: Richt. 19:25; 20:5; 2 Sam. 13:14; Jes. 13:16; Klaagl. 5:11;  Ezech. 22:11; Zach. 14:2;
OPMERKING VERTALER:
Verkrachting geldt in het Oude Testament als een ernstig misdrijf. Twee vragen speelden een rol bij de beoordeling van verkrachting: was de vrouw getrouwd of ongetrouwd, en had ze om hulp  kunnen roepen.
Als een vrouw ongetrouwd was
Als een man een ongetrouwd meisje verkrachtte, moest hij met haar trouwen. Hij mocht nooit van haar scheiden. Bovendien moest hij een schadevergoeding van vijftig sjekel betalen aan de vader van het meisje.
Als een vrouw getrouwd was
Als een man een getrouwde vrouw verkrachtte, moest hij gedood worden. Ook de vrouw werd gedood, tenzij ze buiten de stad verkracht was. De gedachte hierachter was dat ze in de stad om hulp had kunnen roepen. Als niemand haar gehoord had, had ze misschien ingestemd met de seks, en was het geen verkrachting, maar overspel overspel.
Uit: www.debijbel.nl

© Bibelseelsorge.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW