v

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
3 maanden geleden

Vervolgde christenen (2)

Materialisme – een serieus gevaar voor ons   “Laat de geringe broeder echter roemen in zijn hoogheid, en de rijke in zijn geringheid …” (Jak. 1:9). Vervolgingen kennen we niet – de jongste generaties al helemaal niet. Daarbij willen we niet vergeten, dat er ook in onze landen christenen zijn, die worden gediscrimineerd en lastiggevallen vanwege hun geloof. Maar zo’n vervolging als we eerder gezien hebben, ervaren we vandaag niet meer. Dit kan zijn omdat satan zijn strategie heeft veranderd,...

Lees verder
3 maanden geleden

Vervolgde christenen (3)

Niet spreken? Onmogelijk!   Bijbelgedeelte: Handelingen 4 Laten we ons afvragen wat mensen misschien van de eerste christenen hebben gedacht. Kijk maar in Handelingen 4: zojuist gevangen genomen, stonden Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. Het was hetzelfde Sanhedrin waar de Heer onlangs voor stond en vervolgens aan het kruis ter dood werd veroordeeld. Je zou bijna willen roepen: “Petrus, houd je mond! Ben je helemaal gek geworden. Je brengt nog allen om met je speech!” – zo duidelijk waren...

Lees verder
3 maanden geleden

Vervolgde christenen (4)

Bijbelgedeelten: Handelingen 4; Hebreeën 13:8; Jakobus 1:17 Vraag om vrijmoedigheid   Opnieuw bedreigd, keren Petrus en Johannes terug naar hun medechristenen. Hoe zou u nu reageren? Gelaten opgeven? In dekking gaan? Na het melden van wat er was gebeurd, gaan ze echter samen voor God in gebed. En waar bidden ze om? Om wraak? Vergelding? Oordeel? Bescherming voor zichzelf? “En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef Uw slaven met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken” (Hand. 4:29). Ja,...

Lees verder
2 maanden geleden

Vervolgde christenen (5)

Bijbelgedeelten: Galaten 2:20; Handelingen 5   Jezus is het waard   Ik moet toegeven, dat het voor mij vaak moeilijk is om de Heer vrijuit aan mensen te belijden. In tegenstelling tot waar de Heer innerlijk bewogen was, bijvoorbeeld toen Hij de menigte zag, heb ik vaak angst – angst voor mensen. Het resultaat? Ik zwijg waar ik had moeten spreken. Wat helpt? De blik op Golgotha op de gekruisigde Man van smarten: Heer, uw heilswerk hier beneden vult vol...

Lees verder
1 maand geleden

Vervolgde christenen (6)

Een verdorven getuigenis?   Bijbelgedeelten: Handelingen 4 vers 32,34; 1 Johannes 3 vers 17. Ten slotte moet de aandacht nog worden gevestigd op een ander resultaat toentertijd van de werking van de Heilige Geest in de gelovigen. Laten we lezen wat Gods Woord zelf daarover zegt: Handelingen 4: 32. De menigte nu van hen die geloofden, was één van hart en van ziel; en niemand zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was, maar zij hadden alle dingen gemeenschappelijk....

Lees verder
14 jaar geleden

Vervolgverhaal: Een geheime reis (1)

Dit is een vervolgverhaal voor de jeugd van ± 8-14 jaar. Het bestaat uit verschillende delen. De namen zijn weliswaar gefingeerd, maar de omstandigheden zijn voor een deel gebaseerd op ware feiten. Ook de plaatsen die er in voorkomen zijn bestaande plaatsen maar niet met hun ware naam genoemd. Deze serie gaat over de Tweede Wereldoorlog. De bedoeling is om ook op deze wijze iets van de verschrikking van een oorlog wat dichterbij te brengen, alsmede om ook de ‘gewone gang’...

Lees verder
12 jaar geleden

Vervolgverhaal: Een geheime reis (10)

Wat er aan vooraf ging: De drie vrienden maken kennis met boer en boerin Buwalda en met hun boerderij die vol geheimen zit. Inderdaad blijkt dit het juiste adres te zijn om opgejaagde joden te verbergen voor de vreemde Duitse overheerser. Ook kwamen de V-2 plannen op tafel. Hoe zelfs de insecten ingeschakeld worden bij het verjagen van een gevaarlijk Duits obstakel gaan we nu ontdekken … Kijk naar de vogels … “Hmmmmm … wat lekker”, murmelt Babby en veegt...

Lees verder
11 jaar geleden

Vervolgverhaal: Een geheime reis (11)

Het V-2 plan II Gjalt slaapt die nacht niet zo vast. Dat kan ook niet want hij moet wel een beetje op zijn hoede blijven. De uren kruipen voorbij. Toch valt hij vroeg in de morgen nog in slaap. “Boemmm …”, klinkt het plotseling. Gjalt wordt met een gil wakker; hij schrikt zich het apezuur en vliegt met een ruk overeind. “Wat gebeurt hier?”, zo mompelt hij hardop, daarbij waakzaam rond glurend. Hij ziet haast niets want hij bevindt zich...

Lees verder
11 jaar geleden

Vervolgverhaal: Een geheime reis (12)

De Duitse soldaten weten niet wat hen overkomt. Begrijpelijk! “Au … au … au”, zo klinkt het nu van alle kanten. Ja, de bijen komen zijn nu goed in vorm en bijten flink van zich af. Zo’n heerlijke strijd hebben ze ook niet elke dag. Wat doen die rare wezens dan ook hier op hun terrein. Ze winnen terrein en zien dat de vijand – de Duitse soldaten – in paniek raakt. “Eilen … eilen …” [dat betekent: “Vluchten, vluchten”],...

Lees verder
10 jaar geleden

Vervolgverhaal: Een geheime reis (13)

Dietrich krabt zich achter het oor. Hier moet hij wel even over nadenken. Na een korte stilte antwoordt hij in half Duits en half Nederlands: “Ik las onder andere het volgende in de bijbel: ‘Vertrouw op de HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken” (Spreuken 3:5-6). God heeft mij hier gebracht, Hij heeft mijn pad geleid naar jullie toe. Zal Hij ons dan ook ...

Lees verder