m

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
16 jaar geleden

Maarten Luther (2)

Porta paradisi: een geopende deur van het paradijs De open deur Omdat Luther1 door de kloosterleiding voor het ambt van priester bestemd werd, ging hij verder studeren aan de hogeschool van het klooster die met de stedelijke universiteit verbonden was.Na de reis naar Rome werd hij in 1511 in het klooster te Wittenberg geplaatst. In de zuidwesthoek van dit klooster lag een kleine, verwarmde torencel tussen de slaapzalen en de brouwerij. Hier mocht hij als subprior wonen. Een subprior was...

Lees verder
16 jaar geleden

Maarten Luther (3)

Voordat Luther verhoord werd te Augsburg gebeurde er eerst nog iets anders. In de lente van 1518 werd te Heidelberg een algemene vergadering van de Augustijnerorde gehouden, waarbij Luther, op uitnodiging, tegenwoordig was. Zijn vrienden, de plannen en de verraderlijkheid … De Schrift alleen … Luther te Heidelberg (1518) Voordat Luther verhoord werd te Augsburg gebeurde er eerst nog iets anders. In de lente van 1518 werd te Heidelberg een algemene vergadering van de Augustijnerorde gehouden, waarbij Luther, op uitnodiging,...

Lees verder
16 jaar geleden

Maarten Luther (4)

Nu kunnen wij een ogenblik stilstaan, teneinde enige handelende personen op het toneel van dit woelige tijdperk te vermelden. De eeuw van de Hervorming is een van de merkwaardigste in de geschiedenis, wat betreft het aantal grote mannen en belangrijke gebeurtenissen. Maarten Luther, de man die door… Merkwaardige mannen uit de zestiende eeuw Nu kunnen wij een ogenblik stilstaan, teneinde enige handelende personen op het toneel van dit woelige tijdperk te vermelden. De eeuw van de Hervorming is een van...

Lees verder
16 jaar geleden

Maarten Luther (5)

Rijksdag te Worms Al zou je alleen al naar de geloofsmoed van deze bijzondere man kijken, is er al genoeg stof om over na te denken. Heb ik, heb jij ook zoveel over voor de zaak van de Heer Jezus? Luther en Karel V Leo, zoon van Lorenzo de doorluchtige, die zich alzo getrotseerd zag door Luther, de zoon van Mansfelds mijnwerker, ging nu om hulp naar Karel V. Hij herinnerde de jeugdige keizer aan de pas afgelgde beloften om...

Lees verder
16 jaar geleden

Maarten Luther (6)

Zoals we de vorige keer al gezien hebben, bevond Luther zich voor de vergadering. Nu stond hij daar dan. Een magere kloosterling zonder gestalte of schoonheid. Geen sensationele aanblik. De keurvorsten en keizer Karel, de beheerser van de halve wereld, stonden oog in oog … Luther voor de vergadering Zoals we de vorige keer al gezien hebben, bevond Luther zich voor de vergadering. Nu stond hij daar dan. Een magere kloosterling zonder gestalte of schoonheid. Geen sensationele aanblik. De keurvorsten...

Lees verder
16 jaar geleden

Maarten Luther (7)

Hoewel het Duitse volk in Luther zijn held zag, zagen we al dat er voor Karel V, die een Spanjaard was en fanatiek rooms, een duidelijke andere beslissing was gevallen. Luther en zijn aanhangers werden in de rijksban gedaan, en de verbranding van hun geschriften werd bevolen. Deze beslissing echter… Hoewel het Duitse volk in Luther zijn held zag, zagen we al dat er voor Karel V, die een Spanjaard was en fanatiek rooms, een duidelijke andere beslissing was gevallen....

Lees verder
16 jaar geleden

Maarten Luther (8)

Gedurende de tijd dat Luther op de Wartburg verbleef, begonnen zijn aanhangers te Wittenberg de praktische consequenties uit de nieuwe leer te trekken. De mis werd aangepakt en ook de avondmaalsvieringen ondergingen een wijziging. Deze evangelische gezindheid werd door de … Radicalisten te Wittenberg Gedurende de tijd dat Luther op de Wartburg verbleef, begonnen zijn aanhangers te Wittenberg de practische consequenties uit de nieuwe leer te trekken. De mis werd aangepakt en ook de avondmaalsvieringen ondergingen een wijziging. Deze evangelische...

Lees verder
16 jaar geleden

Maarten Luther (9)

Zoals we al gezien hebben, vertaalde Luther het Nieuwe Testament uit het Grieks in het Duits, een ongeëvenaarde prestatie. Er bestonden toen alleen nog maar vertalingen van de Latijnse overzetting, de Vulgata. Luther maakte als eerste de humanistische leus “terug naar de bronnen” dienstbaar aan de kerk. Hij was een taalgenie … Het Woord van God niet meer verborgen … Zoals we al gezien hebben, vertaalde Luther het Nieuwe Testament uit het Grieks in het Duits, een ongeëvenaarde prestatie. Er...

Lees verder
5 jaar geleden

Maatregelen voor wangedrag

Schriftplaatsen: 1 Kor. 5:5; Gal. 6:1; 2 Tim. 2:21; Matth. 18:17-21; Rom. 16:17-18; 2 Thess. 3:6; 1 Thess. 5:14. Als er wangedrag binnen de gemeente van God is, dan moeten de broeders en zusters dit niet ‘laten lopen’. Afhankelijk van de ernst en de frequentie van de zonde zijn maatregelen noodzakelijk. Dit wordt vaak ‘tucht” genoemd. Als we alleen als tuchtmaatregel uitsluiting zouden kennen, het wegdoen uit de gemeenschap, dan zijn we als een dokter die bij elke ontsteking onmiddellijk het...

Lees verder
16 jaar geleden

Man en vrouw schiep Hij ze

Dat dit onderwerp vandaag erg actueel is, kan men om zich heen duidelijk zien. Het dragen van kleding, of eigenlijk in onze westerse wereld misschien wel meer het dragen van zo weinig mogelijk kleding, houdt veel (vooral jonge) mensen bezig. Merkleding moet je wel dragen, anders lig je niet lekker in “de groep”. En of “de groep” nu de schoolvrienden zijn of de vrienden in de kerk of de jeugdgroep, dat maakt eigenlijk niet uit. Je vindt het overal. Vanwege...

Lees verder