c

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
5 jaar geleden

Christelijke samenkomsten zonder leiding

Vele jaren geleden deed de vrouw van een pastor navraag na afloop van de bijeenkomsten van christenen in haar plaats. Een blik in de zaal vertelde haar al, dat de anders vaak voorkomende voorwerpen zoals kruizen, kaarsen, schilderijen enzovoorts, hier ontbraken. Het ging om een eenvoudig gehouden ruimte. En het verbazingwekkende: Hier was niet eens een pastor werkzaam en ook geen gewijde geestelijken. Zelfs een liturgie ontbrak. “Hoe kan zo’n ‘dienst’ functioneren?” wilde de vrouw weten. Misschien zijn er (jonge)...

Lees verder
1 jaar geleden

Christelijke vreugde

Onder christenen is tegenwoordig vaak een gebrek aan echte christelijke vreugde. Er is misschien genoeg kennis en ijver voor de principes, maar velen voelen dat er iets ontbreekt in hun leven; sommigen geloven dat we meer activiteiten nodig hebben, anderen dat we moeten teruggeven of delen wat we hebben ontvangen. Anderen denken dat dit het teken van de tijd is. Zelfs David bad in Psalm 51 vers 14a: “Geef mij de vreugde over Uw heil terug”. Er was een man...

Lees verder
5 jaar geleden

Christelijke vrijheid (I+II)

I Galaten 5 vers 1 “Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk brengen”. We horen vaak mensen spreken over christelijke vrijheid, maar wat is ware christelijke vrijheid? Is het vrijheid dat je doet wat je wilt? Wat is hiervan de grondslag en waar vindt men deze vrijheid? Wat belemmert christelijke vrijheid? In Romeinen 3-8 leren we dat we vrij zijn van: de schuld van de zonde, de slavernij van...

Lees verder
5 jaar geleden

Christelijke vrijheid (III -slot)

Jakobus 2 vers 12 “Spreekt zó en doet zó als zij die door [de] wet van [de] vrijheid geoordeeld zullen worden”. Ware christelijke vrijheid is niet een vrijbrief om te doen wat ik maar wil doen. We hebben gezien dat het verbonden is met te leven voor Christus en voor anderen. Het wordt gevonden en genoten wanneer ik in beslag genomen wordt door Christus! In ons vers hierboven spreekt Jakobus van de “wet van de vrijheid”. De gedachte hier met...

Lees verder
16 jaar geleden

Christen of niet …

Een statistiek over religie-aangelegenheden toonde enkele jaren geleden nog aan dat meer dan 90 procent in Europa nog Christen waren. Maar toch zijn we er van overtuigd dat vele van onze medeburgers in geen geval”echte, ware” Christenen zijn, omdat we hun gedrag kennen en ook uit gesprekken weten dat zij onverschillig staan tegenover Christus. Christen, ja of neen? Er zijn inderdaad eigenlijk twee soorten Christenen: zulken die het innerlijk zijn, en zulken die het alleen uiterlijk zijn. We richten ons...

Lees verder
10 maanden geleden

Christendom verandert mensen

Lees Filemon 1-25 De brief aan Filemon laat ons op een prachtige manier zien, dat het christendom niet louter een theorie of leer is, maar dat het mensen ertoe kan aanzetten zich totaal anders te gedragen dan natuurlijke impulsen en zelfs ook menselijke gerechtigheid. Paulus zou het recht hebben gehad om zijn apostolische autoriteit te gebruiken om Filemon te bevelen zijn ontrouwe dienstknecht terug te nemen en hem vervolgens beschikbaar te stellen voor Paulus. Maar genade laat hem een ​​andere...

Lees verder
10 jaar geleden

Christenen en wondergenezingen (1)

God heeft wonderen gedaan en Hij doet ook vandaag wonderen. Hij is in staat dingen te bewerken, die wij met natuurwetten niet verklaren kunnen. Dat is onbestreden. Maar zijn de wondergenezingen, waarvan vandaag vaak sprake is, echte machtsbewijzen van God? Beleven wij werkelijk, dat de wondergaven van de begintijd opnieuw opleven? Zulke vragen zijn gerechtvaardigd en wij willen hen in deze artikelen eens nagaan. We kunnen zeker niet alles beoordelen, wat op deze aardbol “wondergenezing” genoemd wordt. Het is ook...

Lees verder
10 jaar geleden

Christenen en wondergenezingen (2 – slot)

Zijn er niet vele genezingservaringen? Steeds weer wordt ernaar verwezen, dat er vele mensen zijn, die door wondergenezers gezond zijn gemaakt. Daarover is te zeggen, dat er veel zijn, die niet genezen werden, hoewel zij genezingsbijeenkomsten bezocht hebben1. Dat kan men niet eenvoudig met een zwak geloof wegzetten, zoals het vaak gebeurt. Malchus, die tot een van de vijanden van de Heer behoorde, had duidelijk helemaal geen geloof, en toch genas de Heer zijn oor, dat Petrus eraf geslagen had...

Lees verder
1 jaar geleden

Christenen en ziekten

Steeds weer hoort men stemmen, die beweren, dat christenen niet ziek behoeven te zijn. Er wordt gezegd: “Als u slechts genoeg geloof hebt, kunt u allen genezen worden. Dat is het volle evangelie. Niemand hoeft te lijden”. Wat moet men daarvan nu denken? Is ziekte een kwaad, dat verdragen moeten worden? Wat voor betekenis hebben ziekten in het leven van een gelovige? Enkele jaren geleden sprak ik met een broeder in geloof uit de charismatische beweging1, die zich als ongelovige...

Lees verder
7 jaar geleden

Christenvervolging vandaag

“… opdat niemand wankelt in deze verdrukkingen. (Want zelf weet u dat wij daartoe bestemd zijn” (1 Thess. 3:3). “Weest nuchter en waakt; uw tegenpartij, [de] duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petr. 5:8). Christenvervolging vandaag Vervolging van christenen is niets nieuws. Het vuur van de vervolging ontvlamde al aan het begin van de geschiedenis van de christelijke kerk met de steniging van Stefanus. En het brandde ook in de daarop volgende...

Lees verder