c

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
7 jaar geleden

Christus en het huis van Simon, de farizeeër

Het huis was geveegd en op orde, maar helaas, het was leeg! Simon, de gastheer, was punctueel geweest in het observeren van de verbodsbepalingen, van de rituelen en ceremoniën van de wet. Maar er was geen liefde in zijn hart of in zijn huis. En de verschillende geschenken en offers van de farizeeër konden het geweten van de trotse man niet vrij maken. Hij reinigde alleen “de buitenzijde van de kom”. Het hart waaruit de uitgangen van het leven komen,...

Lees verder
3 jaar geleden

Christus in de hemel, de Geest van God op aarde

Vier bijbelse feiten zijn van groot belang voor ons christenen: het verlossingswerk van de Heiland aan het kruis; de mens Jezus Christus in de hemel; de Geest van God op aarde; de wederkomst van onze Heer. Over het algemeen waarderen we de waarde van het offer van Christus en wachten op Zijn komst. Maar we dreigen de andere twee feiten uit het oog te verliezen. En toch zijn deze de kenmerkende eigenschappen van het christelijke tijdperk: er is een Mens...

Lees verder
6 jaar geleden

Comeback van het Romeinse Rijk

Bijbelgedeelten: Daniël 2; Daniël 7; Openbaring 13; Openbaring 17 In Daniël 2 en 7 vinden wij de beschrijving van een vierdelig standbeeld en de weergave van vier dieren. Dit wijst in beeld op de vier wereldrijken, die de “tijden der volken” (waarin Israël nog als natie bestond) het stempel gaven. Het is het Babylonische rijk (hoofd van goud; een leeuw met adelaarsvleugels); het Medo-Perzische Rijk (borst en armen van zilver; vraatzuchtige beer); het Griekse wereldrijk (buik en dijen van brons;...

Lees verder
15 jaar geleden

Contemplatief Christendom (1) – Bloemlezing Nieuwsbulletin nr. 10

Het contemplatieve christendom is aan het doordringen in de evangelische beweging en in de orthodox protestantse kerken. Deze bloemlezing geeft een indruk van deze destraseuze ontwikkeling in Nederland …. “Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede” (2 Petrus 3:17) Uitgebreide bloemlezing uit een Nieuwsbulletin van A. Geelhoed (nr. 10 – 9/10/2006) De vloedgolf van het contemplatieve christendom heeft Nederland bereikt Vrijgemaakt Gereformeerde predikant beveelt het contemplatief gebed aan Het Labyrint is in Middelburg aangekomen Voormalige...

Lees verder
13 jaar geleden

Contemplatief christendom (3) – Bloemlezing Nieuwsbulletin nr. 19

Opnieuw een bloemlezing van een nieuwsbulletin. Nog eens voor alle duidelijkheid: Uit deze bulletins wordt in Frisse Wateren gepubliceerd omdat zij ontwikkelingen en leringen op het christelijk erf blootleggen. Ook in dit bulletin zien we een toetsing van een verontrustende ontwikkeling in de christenheid, met name in de charismatische hoek. Ondanks het droevige feit dat Harry Sleijster er kennelijk nogal moeite mee heeft dat er op een gezonde manier getoetst wordt, zal Frisse Wateren ook dit nieuwsbulletin niet verzwijgen. Want...

Lees verder
14 jaar geleden

Contemplatieve Christendom (2) – Bloemlezing Nieuwsbulletin nr. 15

Het contemplatieve christendom is de nieuwste vloedgolf die op de evangelische en de orthodox reformatorische wereld aan komt rollen. Deze golf is groter en ingrijpender dan de hypes van de laatste jaren. Zelfs de doelgericht leven hype verbleekt erbij. De golf heeft de verwoestende kracht van een tsunami … Dit uittreksel geeft een indruk van de onrustbarende ontwikkeling van het contemptatieve christendom en wordt op Frisse Wateren gepubliceerd om u hiervan een indruk te geven en u hierover te informeren....

Lees verder
1 jaar geleden

Corona en de angst …

De angst voor corona   Toen de eerste mensen begin december 2019 besmet raakten op een markt in Wuhan, China, vermoedde niemand wat er in de wereld zou gebeuren. Sindsdien verspreidt het corona-virus zich razendsnel. Onoverwinnelijk. Het virus is vooral voor mensen met een verzwakt immuunsysteem een ernstig gezondheidsrisico. Het sterftecijfer is tien keer hoger dan bij de griep (influenza). Velen hebben zeker gehoopt dat het virus niet naar Duitsland [1] zal komen. Maar nu is het daar. En hoe...

Lees verder
1 jaar geleden

Corona-tijd als stresstest

Voor veel mensen is de huidige situatie – veroorzaakt door het Corona-virus – niet alleen een uitzonderlijke tijd, maar tegelijk een stresstest. Christenen zijn daarbij geen uitzondering. De uitgebreide “contact-versperringen” en de “Stay at Home” stellen ons voor geheel nieuwe uitdagingen. Uitdagingen waar niemand op was voorbereid en niemand op kon worden voorbereid. De dagelijkse routine is voor velen nogal veranderd. De kinderen zijn thuis en hebben het druk. Voor sommigen is het thuiskantoor aan de orde van de dag...

Lees verder
1 jaar geleden

Coronavirus en christenen (1) 

Kijk uit, kijk om je heen en kijk omhoog   17 maart 2020 De wereld is doordrenkt met coronavirus-gesprekken. Het zal waarschijnlijk geen van mijn vrienden verbazen, dat ik er ook meningen over heb . Ik deel hierover de komende dagen een paar gedachten, en ik nodig je uit om deze mee te volgen, als je het kunt verdragen om nog een bericht te lezen over het onderwerp! 1. Focus op kansen   We geven allemaal de voorkeur aan de...

Lees verder
1 jaar geleden

Coronavirus en christenen (2) 

Kijk uit, kijk om je heen en kijk omhoog   18 maart 2020 II. Zorg voor mensen   De profeet Jona is waarschijnlijk het best bekend om zijn maritieme ontmoeting met een geweldige vis. Maar dat is slechts een deel van zijn verhaal. Halverwege de jaren 700 v. Chr. stuurde God Jona weg uit Israël om te prediken in Ninevé, de hoofdstad van het oude Assyrië. Door zijn prediking bekeerde de hele stad zich van hun slechte wegen en bekeerde...

Lees verder