7 jaar geleden

Christelijke vrijheid (III -slot)

Jakobus 2 vers 12

“Spreekt zó en doet zó als zij die door [de] wet van [de] vrijheid geoordeeld zullen worden”.

Ware christelijke vrijheid is niet een vrijbrief om te doen wat ik maar wil doen. We hebben gezien dat het verbonden is met te leven voor Christus en voor anderen. Het wordt gevonden en genoten wanneer ik in beslag genomen wordt door Christus!

In ons vers hierboven spreekt Jakobus van de “wet van de vrijheid”. De gedachte hier met het woord “wet” is “de controlerende kracht” of “het principe in actie”. Wat Jakobus zegt is: “als Christen ben je niet onder de wet van de slavernij, maar ben je onder de controlerende kracht van vrijheid”. De wet van Mozes eiste van de Joden hun naaste lief te hebben, maar gaf hen niet de kracht om dit te doen en veroordeelde hen als zij faalden. Maar onder de genade is ons de kracht gegeven om onze naaste lief te hebben. De uitdrukking “Spreekt zó en doet zó” verwijst naar woorden en daden, ons spreken en ons wandelen, beide moeten met elkaar overeenstemmen! Wanneer zij niet met elkaar overeenstemmen, overtreden wij de wet van de vrijheid en zullen rekenschap van dit falen afleggen voor de rechterstoel van Christus (1 Kor. 3:14-15; 2 Kor. 5:9-10). In Romeinen 14 vers 10-13 verbindt Paulus de rechterstoel van Christus en de wet van de vrijheid met elkaar en gebruikt dit als motivatie en als een herinnering om de wet van de vrijheid toe te staan in actie te zijn in ons leven!

Maar wat belemmert deze vrijheid om zichtbaar te zijn in onze individuele levens en in onze plaatselijke gemeenten? Jakobus verbindt de wet van de vrijheid met het Woord van God in hoofdstuk 1 vers 21-27. Om een dader van het Woord te zijn moeten we het Woord in onze harten bewaren en het de monitor laten zijn om ons te leiden op elk terrein van het leven. Het Woord van God is er om onze norm te zijn, en het is een doeltreffend instrument om ons te bewaren om beïnvloed te worden door de wereld om ons heen. Het veronachtzamen van het Woord van God is de toestemming aan de wereld om ons voor te schrijven hoe we denken en handelen moeten. Maar wanneer we zien in de volmaakte wet van de vrijheid en hierin bestendigen, en geen vergeetachtig hoorder zijn, maar een dader van het werk, zullen we genieten van de echte vrijheid.

Timothy Hadley Sr., © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW