a

123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
2 maanden geleden

Als een dief …

Bijbelgedeelten: Mattheüs 24:43,44; Lukas 12:39,40; 1 Thessalonika 5:2; 2 Petrus 3:10; Openb. 3:3; Openb. 16:15. Het opduiken van een dief is onverwacht en ongewenst. Zo zal de openbare verschijning van de Heer Jezus op deze aarde zijn. Plotseling zal de rechtvaardige Rechter verschijnen om de aarde door oordelen te reinigen en Zijn koninkrijk op te richten. Zijn duizendjarige heerschappij van vrede met de voorafgaande oordelen wordt in de Bijbel de dag van de Heer genoemd. Voor de (ongelovige) mensen zal...

Lees verder
11 maanden geleden

Als een terrorist …

Bijbelgedeelten: Romeinen 8 vers 3; Filippi 2 vers 7; Mattheüs 26 vers 48-49. Stel je voor: een terroristische aanslag schokt ons land. De schuldige (de dader) wordt door heel het land gezocht met een fantoombeeld1. Wanneer je de krant opent, stokt je de adem in de keel: de schuldige lijkt precies op jou! De mensen in de supermarkt draaien zich om, de buren kijken argwanend langs je heen. Na een kort verblijf bij de politie ben je vrij, maar de...

Lees verder
4 weken geleden

Als je alleen maar iets meent …

“Vrouw, waarom ween je? Wie zoek je? Zij meende dat het de tuinman was …” (Joh. 20:15). Bij drie gelegenheden wordt in de evangeliën bericht, dat iemand iets “meent” met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus. In Lukas 2 vers 43-44 zeiden de ouders van de Heer dat Jezus met het reisgezelschap was meegetrokken, maar dat was Hij niet. In Markus 6 vers 49 meenden de discipelen dat de Heer het niet was (ze spraken over een geest),...

Lees verder
2 jaar geleden

Als u bidt …

“En als u bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden zoals de volken; want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen worden verhoord. Wordt hun dan niet gelijk; want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u het Hem vraagt” (Matth. 6:7,8). Deze woorden van de Heer Jezus uit de Bergrede zouden tot twee verkeerde conclusies kunnen leiden: Als ik een zaak de Heer vaak voorleg, is dat brabbelen. Dat moet ik niet doen; ik moet...

Lees verder
11 jaar geleden

Altijd daar …..

Altijd daar ….. U bent altijd daar, wanneer ik minder ben dan ik zou moeten zijn Wanneer duisternis rondom mij valt. Wanneer mijn ogen niet duidelijk meer zien; En ik over alles heen struikel Dan leun ik op U, U houdt mij sterk. U tilt mij op wanneer ik val. U bent daar waar ik U het meest nodig heb. U bent zo constant aanwezig Wanneer het leven me op de knieën brengt Wanneer ik met mijn rug tegen de...

Lees verder
3 jaar geleden

Altijd goede moed (1)

“Hij nu die ons hiertoe heeft bereid, is God, Die ons het onderpand van de Geest gegeven heeft. Daarom hebben wij altijd goede moed, en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, niet bij de Heer wonen …” (2 Kor. 5:5,6). We sluiten dit hoofdstuk van het evangelie van onze redding af met de geïnspireerde woorden: “Daarom hebben wij altijd goede moed”, en wensen dat iedere lezer dat van harte zeggen kan. “Goede moed!” Ja, beste vriend, maar...

Lees verder
3 jaar geleden

Altijd goede moed (2)

“Want de God die gezegd heeft: ‘Uit duisternis zal licht schijnen’, Die heeft geschenen in onze harten tot [de] lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in [het] aangezicht van <Jezus> Christus” (2 Kor. 4:6). Wij hebben goede moed, wanneer onze harten met Gods ogen zien God heeft het licht doen schijnen in onze harten. Eens waren deze harten een morele chaos, eens waren ze duister en dood; geen licht en geen liefde was daarin en vijandschap tegen...

Lees verder
3 jaar geleden

Altijd goede moed (3)

Lezen: 2 Kor. 4:7-5:8 Wij hebben goede moed, veroorzaakt door onze zwakheid Wij zijn slechts vaten, en wel aardse vaten, zwak en kwetsbaar; maar het gevoel van zwakheid veroorzaakt nooit een gebrek aan vertrouwen wanneer je verblijft in Gods tegenwoordigheid. God heeft eenvoudige en kwetsbare vaten uitgekozen, om Zijn heerlijkheid in hen te vestigen. Hij vult hen met de onuitsprekelijke rijkdom van Zijn eigen licht; en Hij heeft Zijn licht ontstoken, opdat het straalt! En als het licht schijnt uit...

Lees verder
3 jaar geleden

Altijd goede moed (4)

Lezen: 2 Korinthe 5:2-10. We hebben altijd goede moed met betrekking tot de komst van de Heer De Heer is nabij. Zijn komst is zekerder dan de dood, want “wij zullen niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden” (1 Kor. 15:51). Hoe zullen we Hem ontmoeten? Deze mannen van het geloof wensten niet de dood: “… omdat wij niet ontkleed …. willen worden” (vs. 4). Hun hoop was de eerste opstanding en de komst van de Heer, wanneer...

Lees verder
3 jaar geleden

Altijd goede moed (5)

“Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, Hem welbehaaglijk te zijn” (2 Kor. 5:9); “Als u Mij liefhebt, bewaart* Mijn geboden” (Joh. 14:15). * Velen lezen: ‘Zult u bewaren’ De praktische gevolgen Het is een vreemde vermetelheid van ontrouw, een veronderstelling, dat men durft te zeggen dat de mens des te heiliger zou zijn, hoe meer het hem aan geloof in God ontbreekt, en dat de angst om aan het einde niet behouden te worden...

Lees verder