2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (90)

“Toen werd Jezus naar de woestijn omhooggeleid door de Geest …” (Matth. 4:1).

De Zoon en de zonen van God

 

Markus meldt, dat de Heilige Geest de Dienstknecht van God onmiddellijk na Zijn doop de woestijn in dreef en dat Hij onmiddellijk gehoorzaamde aan de werking van de Geest (verg. Mark. 1:12). In de kracht van de Geest verrichtte Hij Zijn dienst niet alleen volledig, maar ook onmiddellijk. Lukas deelt ons mee, dat de Heer Jezus vol was van de Heilige Geest en dat de Geest Hem niet alleen naar de plaats van verzoeking leidde, maar Hem daar ook 40 dagen lang rondleidde (verg. Luk. 4:1).

Direct bij het begin van Zijn openbare dienst heeft de Zoon van God zich afhankelijk gemaakt van de leiding van de Geest. De Geest van God was Zijn gids, net zoals de wolkkolom dat was geweest voor het volk Israël in de woestijn (verg. Num. 9:17-23).

Paulus schrijft de indrukwekkende woorden: “Want allen die door [de] Geest van God geleid worden, die zijn zonen van God” (Rom. 8:14). Het is het kenmerk van de zonen van God, dat zij geleid worden door de Heilige Geest! God beschrijft dit als hun “normale toestand.” De leiding van de Geest heeft in dit verband te maken met zelfoordeel en het overwinnen van het kwaad. God heeft ons door de Geest de kracht gegeven, die wij nodig hebben om niet toe te geven aan verzoekingen, maar om overwinnaars te zijn (verg. Rom. 8:2,13).

Rekent u ermee, dat u normalerwijze door de Geest van God geleid wordt, wanneer u in oprechte gemeenschap met God leeft? Vertrouwt u erop, dat de Geest van God u elke dag tot een overwinnaar maakt, als u Hem de ruimte geeft en dagelijks oefent in zelfoordeel?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 15.04.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW