2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (88)

“Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede”
(Rom. 12:21).

Het kwade overwinnen door het goede

 

In de woestijn overwon de Heer Jezus op indrukwekkende wijze het kwade door het goede. Onder leiding van de Geest trok Hij het zwaard van de Geest toen satan Hem aanviel. Zijn strijd was niet tegen vlees en bloed, maar tegen de wereldbeheerser van deze duisternis (vgl. Ef. 6:12). Hij streed met de wapenrusting van God en weerstond de tegenstander in geloof, totdat deze Hem uiteindelijk voor een tijd verliet (vgl. Luk. 4:13).

Het Woord van God spreekt niet alleen van scheiding van het kwade, maar roept ons ook op ons bezig te houden met goede dingen, die het werk van de Geest bevorderen. Wij moeten bijvoorbeeld niet alleen ophouden met liegen, maar in plaats daarvan de waarheid spreken. Het gaat er niet alleen om, niet meer van anderen te stelen, maar in plaats daarvan moeten wij hun goede dingen voorhouden. Vuile woorden hebben in onze mond niets meer te zoeken. Nu gaat het er meer om dingen te zeggen, die tot opbouw en voordeel van anderen zijn. Bovendien moeten bitterheid, gramschap en lastering worden vervangen door goedheid, mededogen en vergeving (vgl. Ef. 4:25-32).

Als men alleen maar probeert het kwade te vermijden zonder tegelijkertijd het goede te doen, leidt dit automatisch tot een zwaarmoedig, wettisch leven. Bijbelse afzondering is altijd weg van het kwaad én naar God toe – en tot goede werken, die Hij tevoren voor ons bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (vgl. Ef. 2:10).

De afzondering van slechte dingen voorkomt, dat de Geest bedroefd wordt, en de beoefening van goede dingen bevordert Zijn werken in ons! In dit verband is het overigens interessant, dat het vullen van de waterkruiken in Johannes 2 gebeurde vóór de reiniging van de tempel. De negatieve dingen in ons leven zullen verdwijnen, naarmate we bewuster het goede nastreven!

Streeft u er vandaag naar om gebruik te maken van de mogelijkheden om “goed te doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof” (vgl. Gal. 6:10)? Voldoet u aan uw roeping om ijverig te zijn in goede werken die God voor u bereid heeft (vgl. Titus 2:14)?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 10.04.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW