2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (87)

“En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest” (Ef. 5:18).

Vervuld met de Heilige Geest

 

De Zoon van God was te allen tijde vol van de Heilige Geest. Bij Hem was er niets, dat op enigerlei wijze het werk van de Geest belemmerde. Hij leefde een leven waarin God centraal stond en streefde dezelfde doelen na, die ook de Geest van God nastreefde. Op alle gebieden van Zijn leven stond Hij onder de permanente invloed van de Heilige Geest.

De Geest te hebben is één ding; vervuld te zijn met de Geest is iets anders. Je kunt jezelf de oprechte vraag stellen: Hoort de Geest van God jou toe of hoor jij ook bij de Geest van God?

Het Woord van God geeft ons vele voorbeelden waar mensen vervuld werden met de Heilige Geest om een bijzondere taak voor God te kunnen doen. Dit laat ons zien hoe belangrijk het werk van de Geest is als het gaat om het dienen voor de Heer! Toch kan het heel goed zijn, dat er gelovigen zijn die misschien nooit met de Geest vervuld zijn geweest, omdat zij Hem nooit de vrijheid in hun hart hebben gegeven om dat te doen.

Hoe herken je iemand die vervuld is met de Heilige Geest? Hoe gedraagt zo iemand zich? Als de Geest van God de enige bron van je denken is, dan bent je met Hem vervuld. Een met de Geest vervuld persoon is iemand in wie de geest en het leven van Jezus wordt gezien.

Een dronken persoon wordt gekenmerkt door het feit, dat de alcohol zijn gedrag beïnvloedt en hij dingen doet die hij niet zou doen als hij nuchter was. Een door de Geest vervuld mens vertoont de vrucht van de Geest en doet ook dingen die hij zonder de werking van de Geest niet zou doen.

Dit brengt ons bij de vraag, hoe iemand vervuld kan worden met de Heilige Geest. Wat moet je daarvoor doen? Allereerst moet men zich realiseren, dat de Heilige Geest ons niet van buitenaf vervult, maar van binnenuit – want Hij woont in de gelovige. Wanneer een bezoeker in je huis komt, sta je voor de beslissing tot hoeveel kamers je hem vrije toegang geeft en welke kamers je als uw privé-sfeer aanwijst. Het is vergelijkbaar met de verschillende gebieden van je hart, die de Geest wil vullen.

Een vat kan alleen met iets gevuld worden als al het andere er eerst uitgehaald is. Als u vervuld wilt worden met de Geest, moet u bereid zijn u af te scheiden van alles wat de Geest bedroeft en Zijn plaats in uw hart vermindert. De Heilige Geest kan de troon van je hart niet delen met je eigen wil!

Geef je de Geest van God de vrijheid om je hele hart te verkennen en te vullen, of zijn er gebieden in je leven waar je Hem buiten laat omdat je de controle wilt hebben? Heb je meer plezier in het drinken van alcohol of je met geestelijke dingen bezig te houden? Wat betekent het praktisch voor je leven om jezelf te verloochenen en leeg te zijn van jezelf?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 08.04.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW