6 jaar geleden

D-Day – De dag van de beslissing

“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matth. 11:28).

In het leven van een mens moet er een D-Day (Decision Day: ‘dag van beslissing’) zijn. Wat bedoel ik daarmee? Hiermee bedoel ik een dag van beslissing waarop iemand zich tot de Heer Jezus bekeert. – En dit is een heel echte gebeurtenis, niet iets “mistigs”, dat onopgemerkt blijft!

Iemand beschreef ooit deze ervaring van bekering en de doorbraak tot geloof als volgt: <<Ik had de Heer erom gebeden mij al mijn uitbarstingen van woede, drinkgelagen, liefdeloosheden en leugens te vergeven. Ja, ik vroeg Hem om mij toch alles te vergeven wat ik verkeerd had gedaan in mijn leven, en dat was veel. Nauwelijks had ik dit gebed uitgesproken, of het was alsof ik de helft van mijn lichaamsgewicht kwijt was. De hele last was weg, als weggeblazen. Vrede overspoelde mijn hart als een stroom. Nooit eerder heb ik de aanwezigheid van God ervaren zoals op dat moment. Het was alsof de hemel zijn sluizen had geopend om Zijn zegen over mij uit te storten. Tranen van vreugde en opluchting liepen over mijn wangen. Op dat moment wist ik dat de Heer mij had vergeven! De verandering die ik zo lang vergeefs had geprobeerd tot stand te brengen door mijn eigen inspanningen, was nu aangebroken. De last van mijn schuld was weg. Ik had rust gevonden. En dat dit geen emotionele inbeelding was, zou de toekomst bewijzen>>.

Natuurlijk is elke bekering anders, er zijn zeker verschillende ervaringen. Maar de vraag blijft: heeft er een verandering in mijn leven plaats gevonden? Ben ik met berouw en bekering tot Jezus Christus gekomen? Was deze dag in mijn leven?

Online in het Duits sinds 13.12.2006.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW