d

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
17 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (1)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Voorwoord Regelmatig wordt de vraag gesteld of iemand een beoordeling van de Alpha-cursus geschreven heeft. Alpha is door talloze gemeenten enthousiast in gebruik genomen als een evangelisatie methode. De samenstellers ervan benadrukken dat de cursus het informele van een huiselijke omgeving combineert met de absolute basiswaarheden van het evangelie. Veel voorgangers hebben echter hun grote zorg erover uitgesproken, dat de waarheid van het evangelie in hun ogen verwrongen wordt. Anderen...

Lees verder
16 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (10)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Hoofdstuk 10 Is er leven na alpha? We zullen moeten toegeven dat veel van de kritiek op Alpha niet fair is. Het is niet juist het een secte te noemen, zoals sommigen gedaan hebben. Als we die redenering overnemen, zouden we waarschijnlijk iedere kerk in ons land een secte moeten noemen. De cursus is niet zomaar in elkaar gezet, maar dat is uiterst zorgvuldig gebeurd. Er heeft een aantal oprechte...

Lees verder
17 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (2)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Hoofdstuk twee Alpha: WAT HET IS De fundamenten van de Alpha-cursus werden oorspronkelijk in 1979 gelegd door het werk van Charles Marnham. Gedurende de tijd dat hij verbonden was aan een bekende Anglicaanse kerk in west Londen (Holy Trinity Brompton), wilde hij een cursus ontwerpen om de basiswaarheden van het christelijk geloof te bezien op een wijze die een hulp zou zijn voor nieuwe christenen. Na de eerste aanzet van...

Lees verder
17 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (3)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE Hoofdstuk 3 Wat is het evangelie? Dit is de meest fundamentele vraag die je maar kunt stellen. Daarover zijn alle christenen het eens. Geen evangelie betekent geen boodschap. Als het evangelie “de kracht Gods” is tot behoud voor een ieder die gelooft” (Romeinen 1:16), is het kennelijk essentieel en de verkondiging ervan is de belangrijkste taak van de gemeente. In het licht van het belang...

Lees verder
16 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (4)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften MEER OVER DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE Hoofdstuk 4 We hebben gezien wat de boodschap van het evangelie is. Maar hoe passen we die toe op onszelf? Wat heeft die ons te zeggen’? En wat is de respons die de mens daarop moet geven? Het evangelie houdt ons, zoals we zullen zien, een “smalle weg” voor. Het houdt geen rekening met de gevoeligheden, meningen, inzichten of smaak van de mens....

Lees verder
16 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (5)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Meer over de waarheid van het evangelie Hoofdstuk 5 HET EVANGELIE VOLGENS ALPHA De claims die Alpha maakt zijn voornamelijk gebaseerd op haar evangevangelisatie-succes. ‘Het werkt” en lijkt een nieuw niveau van doeltreffend zielen winnen voor Christus te bereiken. We zullen dus meer gedetailleerd moeten kijken naar wat het Alpha-materiaal in feite leert. Zoals we in hoofdstuk twee gezien hebben, wordt dit behandeld in de eerste drie weken van de...

Lees verder
16 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (6)

We zijn nu zover dat we de evangelie-inhoud van de Alpha cursus kunnen onderzoeken. Onze beschouwing van het evangelie in hoofdstuk drie en vier heeft het fundament gelegd voor datgene wat we zouden mogen aantreffen in de cursus. Hoofdstuk vijf heeft een korte samenvatting gegeven van het evangelisatieonderdeel. Wat kunnen we zeggen als we ze vergelijken? Verkondigt Alpha het apostolische evangelie? Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Het ontbrekende hart van Alpha Hoofdstuk 6 We zijn...

Lees verder
16 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (7)

We hebben gezien hoe de evangelisatieboodschap in de Alpha-cursus geen recht doet aan wat we in het Nieuwe Testament vinden. Er is niet die duidelijkheid die er dient te zijn wat betreft het karakter van God, de “zondigheid van de zonde” of de betekenis van de dood van Christus. Maakt Alpha ons voldoende bewust van onze verantwoordelijkheid? Worden de argumenten die aangevoerd worden, toegepast op ons geweten? Zegt het ons op de wijze van de apostolische prediking dat we binnen...

Lees verder
16 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (8)

We gaan verder met deze toetsing van de Alpha-cursus. Het geeft ook een beetje een beeld van ‘hoe’ het er vandaag in de evangelische wereld uitziet. Dat is wel erg verontrustend. Het verdiend daarom zeker aanbeveling om ook ‘getrouw’ het evangelie te verkondigen in ‘overeenstemming met wat de Schrift’ ons daarover leert. Aanpassing aan wat dan ook in de wereld zal zeker afbreuk daaraan doen. Gelukkig is het altijd nog zo: “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,...

Lees verder
16 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (9)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Hoofdstuk 9 Een heel ruime gemeente Ons onderzoek naar de Alpha-cursus is bijna voltooid. We hebben geconstateerd dat het bijbelse evangelie er niet in verkondigd wordt. De cursus roept niet op tot bekering en geloof, maar baseert haar oproep op en vage en sentimentele liefde. Het weekeindje weg slaagt er niet in de situatie te verbeteren, ondanks alles wat er gezegd wordt. Dit roept een paar heel belangrijke vragen op....

Lees verder