d

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
14 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (5)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Meer over de waarheid van het evangelie Hoofdstuk 5 HET EVANGELIE VOLGENS ALPHA De claims die Alpha maakt zijn voornamelijk gebaseerd op haar evangevangelisatie-succes. ‘Het werkt” en lijkt een nieuw niveau van doeltreffend zielen winnen voor Christus te bereiken. We zullen dus meer gedetailleerd moeten kijken naar wat het Alpha-materiaal in feite leert. Zoals we in hoofdstuk twee gezien hebben, wordt dit behandeld in de eerste drie weken van de...

Lees verder
14 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (6)

We zijn nu zover dat we de evangelie-inhoud van de Alpha cursus kunnen onderzoeken. Onze beschouwing van het evangelie in hoofdstuk drie en vier heeft het fundament gelegd voor datgene wat we zouden mogen aantreffen in de cursus. Hoofdstuk vijf heeft een korte samenvatting gegeven van het evangelisatieonderdeel. Wat kunnen we zeggen als we ze vergelijken? Verkondigt Alpha het apostolische evangelie? Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Het ontbrekende hart van Alpha Hoofdstuk 6 We zijn...

Lees verder
14 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (7)

We hebben gezien hoe de evangelisatieboodschap in de Alpha-cursus geen recht doet aan wat we in het Nieuwe Testament vinden. Er is niet die duidelijkheid die er dient te zijn wat betreft het karakter van God, de “zondigheid van de zonde” of de betekenis van de dood van Christus. Maakt Alpha ons voldoende bewust van onze verantwoordelijkheid? Worden de argumenten die aangevoerd worden, toegepast op ons geweten? Zegt het ons op de wijze van de apostolische prediking dat we binnen...

Lees verder
14 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (8)

We gaan verder met deze toetsing van de Alpha-cursus. Het geeft ook een beetje een beeld van ‘hoe’ het er vandaag in de evangelische wereld uitziet. Dat is wel erg verontrustend. Het verdiend daarom zeker aanbeveling om ook ‘getrouw’ het evangelie te verkondigen in ‘overeenstemming met wat de Schrift’ ons daarover leert. Aanpassing aan wat dan ook in de wereld zal zeker afbreuk daaraan doen. Gelukkig is het altijd nog zo: “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,...

Lees verder
14 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (9)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Hoofdstuk 9 Een heel ruime gemeente Ons onderzoek naar de Alpha-cursus is bijna voltooid. We hebben geconstateerd dat het bijbelse evangelie er niet in verkondigd wordt. De cursus roept niet op tot bekering en geloof, maar baseert haar oproep op en vage en sentimentele liefde. Het weekeindje weg slaagt er niet in de situatie te verbeteren, ondanks alles wat er gezegd wordt. Dit roept een paar heel belangrijke vragen op....

Lees verder
3 jaar geleden

De Appelboom

“Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn Liefste tussen de jongemannen. Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten, en Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte” (Hoogl. 2:3) “… Laten uw borsten toch zijn als trossen aan de wijnstok, de geur van uw neus als die van appels, en uw gehemelte als goede wijn” (Hoogl. 7:9). Eerst zegt de bruid in het Hooglied dat ze haar geliefde mooi vindt, en dan vergelijkt...

Lees verder
11 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (1)

DEEL 1 Hoofdstuk 1 EEN JUIST BESEF VAN WAARDE De blinde man gooit een cheque van honderd euro weg en houdt vast aan een waardeloos stuk glimmend papier omdat dit veel gladder aanvoelt. Hij mist een juist besef van waarden omdat hij blind is. Zo ook een kind van een jaar of twee, dat liever een goedkoop stuk speelgoed heeft dan zo’n cheque. Ook hij is onwetend van de echte waarde, omdat hij nog klein is. Maar menigten intelligente mannen...

Lees verder
11 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (2)

DEEL 1 Vervolg hoofdstuk 2: “ÉÉN DING IS NODIG” Het belang van het horen van Gods Woord Het is uiterst noodzakelijk om elke dag tijd door te brengen met Gods Woord. Dat blijkt duidelijk uit de woorden van Jezus tegen Martha. Er zijn veel andere dingen die ons kunnen helpen en die nuttig kunnen blijken, maar dit ene is boven al het andere absoluut wezenlijk. Evenmin als ons lichaam zonder zuurstof kan leven, kunnen wij het zonder Gods Woord. Het...

Lees verder
11 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (3)

DEEL 2 Hoofdstuk 3 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen?   De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al...

Lees verder
11 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (4)

DEEL 2 Hoofdstuk 4 ÉÉN DING ONTBREEKT U “En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, liep er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen;...

Lees verder