6 jaar geleden

Daniël 1 vers 8,19

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen … De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de koning”.

Het dilemma van Daniël en godvruchtige beslissing

Jaren geleden ben ik een verplichting aan gegaan om de Heer te gehoorzamen, ongeacht de kosten. Ik heb fouten gemaakt, maar mijn vastberadenheid om Christus te volgen is onveranderd gebleven. Wanneer er problemen optreden, helpt zo’n belofte iemand om sterk te staan.

We zullen momenten tegenkomen dat er een rechtstreeks conflict is tussen Gods weg en wat van ons verlangd wordt. Misschien  vertelt de baas ons om het product van het bedrijf verkeerd aan klanten voor te stellen. Of een vriend zet ons onder druk om hem te vergezellen in een zekere risicovolle wandel. Of familieleden dringen er bij ons op aan om namens hen te liegen. Het nee zeggen daarop kan verlies, afwijzing of zelfs het einde van een relatie brengen. Aan de andere kant, ja zeggen kan ons getuigenis in gevaar brengen of Gods geboden doen overtreden.

Daniël werd met een dergelijk dilemma geconfronteerd. Hij en zijn drie vrienden moesten een duidelijke keus maken – eten van voedsel verboden door de Schrift, of dit weigeren en zich daarmee de toorn van de koning op de hals halen, gevangenisstraf krijgen of zelfs gedood worden. Daniël had grote moed toen hij een ander eetplan voorstelde (Dan. 1:12). Zijn woorden en daden lieten zijn trouw aan de Heer zien. Daniël en zijn vrienden werden door God beloond voor hun geloof en inzet (vs. 17). Ondanks hun ongunstige omstandigheden vertrouwden alle vier de mannen op de zorg van de Heer voor hen.

De keus van Daniël resulteerde in koninklijke gunst. De gehoorzaamheid van Jezus leidde naar het kruis en verheerlijking. Het vertrouwen van Paulus resulteerde in ontbering. Wanneer wij gehoorzamen, mogen de gevolgen verschillend zijn, maar twee dingen zijn altijd hetzelfde: gehoorzaamheid verheerlijkt onze Vader en verblijdt Hem. Wat zou er beter kunnen zijn dan dat?

Tim Hadley, Sr. © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW