12 maanden geleden

Daniël 1 vers 8 en 9

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen.”

Als je een leven wilt leiden, dat tot eer van God strekt, moet je besluiten de Heer te gehoorzamen, ongeacht de kosten. Dit betekent niet, dat je een volmaakt leven zult leiden. Maar jouw vastberadenheid om Christus te volgen moet standvastig blijven. Je moet vastberaden zijn. Wanneer zich moeilijkheden voordoen, zal zo’n voornemen u helpen stand te houden.

We komen allemaal wel eens in conflict met wat van ons gevraagd wordt. Misschien zegt de baas, dat we het product van het bedrijf anders moeten voorstellen aan een klant. Of misschien zet een vriend je onder druk om mee te doen aan risicovol gedrag. Of het kan een familielid zijn die je vraagt om namens hem te liegen.

Nee zeggen kan leiden tot verlies, afwijzing of zelfs het einde van een relatie. Aan de andere kant kan ja zeggen ons getuigenis in gevaar brengen of de geboden van God breken.

Daniël stond voor een dergelijk dilemma. Hij en zijn drie vrienden hadden een duidelijke keuze – voedsel eten, dat volgens de Schrift verboden is, of weigeren en de toorn van de koning, gevangenschap of zelfs de dood riskeren. Daniël toonde grote moed toen hij een ander eetplan voorstelde (Dan. 1:12).

Zijn woorden en daden toonden zijn trouw aan de Heer. Daniël en zijn vrienden werden door God beloond voor hun geloof en toewijding (vs. 17). Ondanks hun ongunstige omstandigheden vertrouwden waren alle vier de mannen vol vertrouwen op de soevereine zorg van de Heer voor hen.

De keus van Daniël resulteerde in koninklijke gunst. De gehoorzaamheid van Jezus leidde tot het kruis en verheerlijking. Het vertrouwen van Paulus in Christus leidde tot tegenspoed. Wanneer wij gehoorzamen, kunnen de gevolgen variëren, maar twee dingen zijn altijd hetzelfde: gehoorzaamheid verheerlijkt onze Vader en behaagt Hem. Wat is er beter dan dat?

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW