7 maanden geleden

Verzamelde brokken (484+489)

Luther merkte eens op over de betekenis van waarom mensen een handicap hebben: Dit gebeurt ook, opdat wij gezonde mensen leren, dankbaar te zijn. Als we iemand zien die blind is, dan worden we ertoe gebracht eens te danken, dat we gezonde ogen hebben.

Menselijke godsdiensten zijn de systematische pogingen om God tot dienaar van zelfzucht en hoogmoed te maken (W. Kelly).

De duivel plakt op zijn gifflesjes niet het etiket ‘gif,’ maar etiketten met mooi klinkende namen: Tolerantie, gezondheid, diversiteit, enzovoort.

Als de angst aanklopt, laat dan het geloof de deur openen en je zult zien: Er is niemand.

We kunnen de juiste motieven en het juiste doel hebben om God te dienen, maar komt onze kracht ook van God?

 

© www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 30.10.2022 onder de titel: Gesammelte Brocken (489).

===========================================================================

 

De liefde van christenen onderling moet een bolwerk zijn tegen de vijandschap van de wereld. Maar vaak is het juist de vijandschap van de wereld die de liefde van christenen jegens elkaar aanwakkert.

Als in onze geschillen iedereen zichzelf als probleem erkent, zullen er oplossingen komen.

Christus heeft zondaars naar Zich toe getrokken. Er was slechts één gelegenheid waarbij Hij iemand naar de priesters stuurde. Maar het was niet zo, dat de melaatse genezen zou worden, maar hij was genezen en moest nu naar de priesters gaan tot een getuigenis.

Waarom vouwen we graag onze handen als we bidden? Johannes Busch legt het zo uit: “Onze rusteloze, eeuwig drukke handen worden eens stil. … Er zijn twee lege handen, helemaal leeg en volkomen werkeloos. Die voegen zich samen, en daaruit komt een gebed voort.”

 

© www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 21.09.2022 onder de titel: Gesammelte Brocken (484).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW