3 jaar geleden

Verzamelde brokken

“Terwijl wij zien op Jezus …”

 

“Als we meer op Jezus zien, zouden onze noden ons niet te groot of te pijnlijk lijken. In de donkerste nacht van lijden verlicht een blik op Hem de zwarte hemel. Als de duisternis zo dicht zou zijn zoals die in Egypte, ‘dat je het grijpen kunt’, kan Jezus ook zo’n nacht verlichten. Het geeft je moed en kracht, dat je er bereid en in staat bent, om lijden te doorstaan.”

Voor plaatsen in de hel is geen reservering vereist.

God kan ons niet meer van Zijn Geest geven dan Hij ons gegeven heeft, maar de Geest kan wel nog meer bezit van ons nemen.

Mozes zat aan de beste universiteit en leefde ook lange tijd in grote eenzaamheid. Noch het een, noch het andere noch beide samen maakten hem tot een dienstknecht van God. Wat hij nodig had, was Gods openbaring en Zijn missie.

Als een kind klein is, valt het vaak. Dat is ook niet verrassend. Maar als een kind opgroeit, verwacht je een zekere gang. En als we al een paar jaar op de weg van het geloof zijn, zou dan het vallen niet een absolute uitzondering moeten zijn?

Tijd heelt niet alle wonden, maar de eeuwigheid wel. “God zal elke traan van hun ogen afwissen.”

Zo bidden vierjarigen vandaag: “Dank u, Heer Jezus, dat U de hemel voor ons geopend hebt.”

Ik moet een zaak eerst indirect (in gebed) ter hand nemen, voordat ik die zaak direct aanpak.

Als we de staf van afhankelijkheid wegwerpen, zullen we met de slang te maken krijgen (Ex. 4:1-3).

 

© www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 23.03.2015.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW