6 jaar geleden

Verzamel hout!

“U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat” (Deut. 6:7).

Wanneer vele jaren geleden verstookt werd, nam men vaak het hout, dat in de maanden daarvoor was verzameld. Het was te laat om nog hout bij elkaar te sprokkelen, als de eerste sneeuw viel. Maar wanneer men het voortdurend eerder gedaan had, kon het hout in lichterlaaie permanent branden.

We willen onze kinderen geestelijke schatten toevertrouwen en hun het Woord van God bijbrengen. Als ze zich nog niet hebben bekeerd, kunnen ze met veel van onze leringen niet echt iets beginnen. Niettemin, het is niet tevergeefs: want wanneer dan eenmaal de “goddelijke vonk” in hun bekering overspringt, zal het een helder, vlammend getuigenis van Christus geven – in zoverre in de jaren daarvoor ijverig verzameld en bijeengebracht werd.

Een goede manier om hen Gods Woord te leren, is uit het hoofd leren van Bijbelverzen. Dit ‘uit het hoofd leren’ kan men heel goed en eenvoudig bij allerlei gelegenheden aanwenden (op een wandeling, in de auto, tijdens het eten samen, etc.). Zo wordt veel “hout” aangebracht, dat God dan tot een getuigenis tot eer van Hem kan gebruiken.

Online in het Duits sinds 22.03.2018.

Gerrid Setzer, www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW