10 jaar geleden

Vertrouwen op God in zware tijden – weg tot een gelukkig christen-zijn

Richteren 1

Hieronder vindt u een artikel van een dienaar die de Heer een diep inzicht gegeven heeft in Zijn woord. De actuele boodschap van dit artikel is ook voor christenen uit de 21e eeuw een echte uitdaging.

Het voorbeeld van Othniël en Achsa in de dagen van de Richteren toont ons, dat het weinig uitmaakt in wat voor tijd wij leven, wanneer er geloof in God aanwezig is, die boven de omstandigheden staat; want het geloof steunt op Hem, en verheerlijkt Hem, wat ook de omstandigheden zijn mogen. Het is prachtig de zegen te zien, dat het vertrouwen op de genade altijd van God ontvangt. We weten hoe Kaleb gezegend werd; maar wij vinden ook dat de genade van God in zijn neef en in zijn dochter hetzelfde vertrouwen op Zijn genade oproepen kon. Zij verwachtten en verlangden goederen en ontvingen het. Het is goed wanneer wij dezelfde geest openbaren. Het verheerlijkt God wanneer wij grote en goede dingen van Hem verwachten. Waarom zouden wij Hem wantrouwen? Moeten wij Zijn macht en liefde beperken tot dat wat voor ons menselijk verstand voorstelbaar is? God had Zijn volk in een goed land gebracht en het was voor Hem een vreugde en eer het daar te zegenen. En toch waren er niet veel in dit land die op zoek waren naar zegen. De meesten dachten aan de moeilijkheden en werden ontmoedigd. Moedeloosheid leidt slechts tot ontering van God. Want enerzijds bedroeft het God, wanneer men zich over dat, wat Hij gegeven heeft, beklaagt; anderzijds versterkt de vijand zijn aanvallen, wanneer hij bij ons gebrek aan vertrouwen in de goedheid en genade van God waarneemt. Laten we bedenken dat niets de wereld zozeer boos maakt dan wanneer zij een mens ziet, die in de Heer volledig gelukkig is. En dit geluk wordt niet op z’n best uitgedrukt, doordat men sterke uitdrukkingen daarover gebruikt. Het meest overtuigend is juist het indirecte getuigenis; zijn grootste kracht is dat de diepe bevrediging van onze harten over een waardig Voorwerp op eenvoudige, authentiek wijze tot uitdrukking komt. Zelfs de mensen van deze wereld weten dat te waarderen. Misschien bent u in problemen en moeilijkheden, bent u arm en wordt u vervolgd – en toch bent u gelukkig! Wat kan de wereld met een mens doen, die door niets te overwinnen is? Zij mag hem bestrijden, beledigen, straffen; maar bij dat alles dankt hij alleen God en verheugt te meer in Zijn genade, zonder echter dat, wat gebeurt, lichtvaardig op te nemen. Wat kan de wereld doen met zo’n mens? “Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof” (1 Joh. 5:4). Het is daarom verfrissend te zien, dat, hoewel God ons ook veel falen van de zijde van de mensen in het boek Richteren moet laten zien, toch niet alles alleen falen is. Ook wij moeten de dingen met de ogen van God zien! Geliefde broeders en zusters, heeft ons niet de genade in een positie gebracht, van waaruit wij alles en een ieder in het aangezicht zien kunnen? We hebben geen reden om te vrezen, zij het dan dat wij onze God niet volledig zouden kunnen vertrouwen. Als wij toch het “IK” in de dingen van de Heer binnen laten komen, dan zullen zwakheid en falen volgen.

William Kelly

Biografische gegevens:

• Geboren in meii 1821 in Millisle, Ierland
• Gestudeerd aan de universiteit van Dublin
• Geestelijke van de Anglicaanse Staatskerk
• Zijn kennis van de bijbelse waarheid brengt hem in 1841 tot uittreding van de Anglicaanse Staatskerk.
• 1849/50 Uitgever van het tijdschrift “The Prospect”.
• 1857 Overname van de uitgave van het tijdschrift “The Bible treasury”.

Uit: © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW