18 jaar geleden

Vertrouwen op God

Het is gemakkelijk ontmoedigd te worden wanneer de dingen slecht gaan. Maar we zouden de moed niet moeten verliezen omdat God in ons leven aan het werk is, zelfs temidden van pijn en lijden. Bedenk wanneer de volgende keer je kleine hut tot op de grond afbrandt het juist een rooksignaal mag zijn dat de genade van God oproept. Voor alle negatieve dingen moeten we tegen onszelf zeggen: God heeft er een positief antwoord op.

  • JIJ ZEGT
  • GOD ZEGT
  • BIJBELVERS

Jij zegt: “Het is onmogelijk”. God zegt: “Alle dingen zijn mogelijk” (Lukas 18:27).

Jij zegt: “Ik ben zo moe”. God zegt: “Ik zal je rust geven” (Mattheüs 11:28-30).

Jij zegt: “Niemand houdt echt van mij”. God zegt: “Ik heb je lief” (Johannes 3:16; 3:34).

Jij zegt: “Ik kan niet verder”. God zegt: “Mijn genade is genoeg” (2 Korinthe 12:9; Psalm 91:15).

Jij zegt: “Ik kom er niet meer uit”. God zegt: “Ik wil je leiden in je weg” (Spreuken 3:5-6).

Jij zegt: “Ik kan het niet”. God zegt: “Jij vermag alle dingen” (Filippi 4:13).

Jij zegt: “Ik ben niet in staat”. God zegt: “Ik ben machtig” (2 Korinthe 9:8).

Jij zegt: “Het dient nergens toe”. God zegt: “Het zal wel waarde hebben” (Romeinen 8:28).

Jij zegt: “Ik kan het mijzelf niet vergeven”. God zegt: “Ik vergeef jou” (1 Johannes 1:9; Romeinen 8:1).

Jij zegt: “Ik red het niet”. God zegt: “Ik zal in al je behoefte voorzien” (Filippi 4:19).

Jij zegt: “Ik ben bang”. God zegt: “Ik heb je geen geest van bangheid gegeven” (2 Timotheüs 1:7).

Jij zegt: “Ik ben altijd bezorgd en gefrustreerd”. God zegt: “Werp al je zorgen op Mij” (1 Petrus 1:7).

Jij zegt: “Ik heb niet genoeg geloof”. God zegt: “Ik gaf ieder een maat van geloof” (Romeinen 12:3).

Jij zegt: “Ik ben niet slim genoeg”. God zegt: “Ik geef je wijsheid” (1 Korinthe 1:30).

Jij zegt: “Ik voel me helemaal alleen”. God zegt: “Ik zal je nooit begeven of je verlaten” (Hebreeën 13:5).

GEEF DIT DOOR. JE WEET NOOIT WIE HET VANDAAG NODIG HEEFT.

Frisse Wateren – Gekregen via email!

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW