l

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
14 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (8)

Les 8   Blijf met het voornemen van uw hart bij de Heer! U bent naar Zijn naam genoemd! (naar Handelingen 11:23 en 26) Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht...

Lees verder
14 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (9)

Les 9   De Heiland Jezus. De Man naar Gods eigen hart (naar Handelingen 13:22 en 23) Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele...

Lees verder
7 jaar geleden

Lezers schrijven: De noodzaak van bekering

“… maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen” (Lukas 13:3, 5) Vandaag verkondigen velen een uitgehold, verminkt evangelie. Een ‘veel-water-bij-de-wijnevangelie’. Een evangelie van vergeving zonder belijdenis. Een evangelie van verlossing zonder bekering. Echter, bekering is voor verlossing noodzakelijk. Zonder bekering geen verlossing. Waar bekering uitblijft, is verlossing uitgesloten. Lukas 12:54-13:5 bijvoorbeeld laat daarover geen enkele onduidelijkheid bestaan. Daarin worden we getuigen gemaakt van Christus’ gesprekken met Zijn Joodse tijdgenoten. Het blijken ernstige gesprekken. Immers, daarin worden...

Lees verder
7 jaar geleden

Lezers schrijven: Het eeuwige evangelie

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft” (Openbaring 14:6-7). Bovenstaande passage spreekt van een...

Lees verder
7 jaar geleden

Life is a festival

Juni 2014. Dit las ik tijdens mijn vakantie voor een etalage van een winkel. Het trof mij! Het liet me niet meer los en bracht mij ertoe om de bijbel, het Woord van God, hier eens naast te leggen. Omdat ook een vakantie emotioneel vrij ‘hectisch’ verlopen kan, voel ik sterk de behoefte om te zien wat God mij hierover te zeggen heeft. Het gedeeltelijke resultaat vind je in dit artikel. Het leven is een feest Dit is ongeveer de...

Lees verder
2 jaar geleden

Loof de Heer, mijn ziel …

Dankbaarheid   “Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden” (Ps. 103:2). Als je ruim voldoende eten in de koelkast hebt, genoeg kleding om te dragen, een comfortabel dak boven je hoofd en een warm bed om in te slapen, ben je rijker dan de meeste mensen op aarde. Als je kunt lezen, heb je een vaardigheid die bijna een miljard mensen niet hebben. Als je christen bent, bezit je nog veel, veel meer: vergeving van...

Lees verder
16 jaar geleden

Loslaten en wachten

1. Wachten is “out” Is wachten niet het vervelendste van de wereld, hoogstens iets voor oma’s – absoluut mega-out? Geen generatie werd zo gevormd door het bewustzijn van het geen-tijd-hebben als de onze. Tijd is geld, beter direct de mus in de hand dan de duif op het dak. Ook het stijgen van de consumentenkredieten en koop op afbetaling documenteert, dat geen mens meer op iets wat hij zou willen hebben, wachten wil. Niets anders karakteriseert het al gewoon geworden...

Lees verder
6 jaar geleden

Lukas 10 vers 20

“… maar verblijdt u dat uw namen staan ingeschreven in de hemelen”; “Ziet, wat een liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet heeft gekend” (1 Joh. 3:1). Onze namen Elk van ons is een naam gegeven bij de geboorte. Het is de achternaam van onze vader die met liefde door onze ouders gekozen is. Deze naam staat sindsdien...

Lees verder
3 jaar geleden

Lukas 10 vers 29

“Hij wilde zichzelf echter rechtvaardigen en zei tot Jezus: Wie is mijn naaste?” Toen voor het eerst een wetgeleerde deze vraag stelde, met als doel Jezus schaakmat te zetten, resulteerde deze vraag in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waar “mijn naaste” wordt afgebeeld als een slachtoffer van een wrede overval, een persoon in ernstige problemen, die hulp nodig heeft.  Als je deze gelijkenis leest in Lukas 10 vers 25-37, let dan op de verschillende reacties van mensen die het...

Lees verder
13 jaar geleden

Lukas 10:39

Zwijgen en spreken Zwijgen is een niet door iedereen beheerste kunst. De wereld is vol van mensen die zichzelf graag horen spreken en daarmee hun medemensen vermoeien. Niet alleen de toehoorders lijden verlies, maar de spreker zelf onthoudt zichzelf de mogelijkheid iets van zijn toehoorders, die vaak wijzer zijn dan hijzelf, te leren. Niet te kunnen luisteren, is een bijzonder zwaarwegend gebrek wanneer God spreekt. De Bijbel, Gods Woord, richt zich met autoriteit tot iedereen en roept op tot berouw...

Lees verder