2 jaar geleden

Lijden (02)

Psalm 78 vers 8-9; 1 Petrus 2 vers 20-23

Wees bereid om te lijden

Het spreekwoord luidt: “Wie bidden wil leren, moet naar de zee gaan,”1 maar ik denk dat het beter zou zijn om te zeggen: “Wie naar de zee wil gaan (ik bedoel nu de zee van het lijden), moet leren bidden voordat hij erheen gaat.”

Beste Christen, lijden kan je plotseling overkomen; wees daarom goed voorbereid. Soldaten krijgen soms bevelen om onmiddellijk te marcheren; zodra de trom slaat, moeten ze gaan. Dus ook jij kunt, voor je het weet, uitverkoren worden om voor God of door God te lijden. Abraham had nog maar weinig tijd om in zichzelf te keren en zijn hart in overeenstemming met God te brengen, toen hij zijn zoon Izaäk moest offeren. Een grote beproeving met een korte waarschuwing: “Neem toch uw zoon, uw enige die u liefhebt, Izak” (Gen. 22:2). Niet over een jaar, over een maand, over een week, maar nu! Dat was ’s nachts, en vroeg in de morgen ging Abraham op weg.

Hoe zou jij, die vol kracht en gezondheid bent, het opvatten, als je gezegd werd, dat je spoedig zou moeten sterven en God, zonder dat jij je door een lange periode van zwakte op de dood kon voorbereiden, niet meer zei dan: “… u zult sterven” (Deut. 31:14), zoals Hij met Mozes deed? Ben jij klaar voor zo’n reis? Kun je ook zeggen: “Het woord van de HEERE is goed”?

“De zonen van Efraïm, gewapende boogschutters, keerden om op de dag van de strijd” (Ps. 78:9). Waarom? Wat was er aan de hand? Zo goed bewapend en toch zo laf? Dat is vreemd. Lees het vorige vers en u zult de oplossing van het raadsel vinden: zij worden daar genoemd “een generatie die zijn hart niet richtte op God, en van wie de geest niet trouw was aan God.”

Zorg ervoor, dat je het zwaard van de Geest neemt voordat je leven wordt bedreigd door het zwaard van de vervolger. Kun je gewillig je leven voor Christus geven en toch een vijand in je hebben die het leven van Christus wil nemen? Vervolgers kunnen zowel verleiden alsook martelen. Het is mogelijk voor iemand om voor Christus te sterven en toch niet Zijn martelaar te zijn. Uw hart, waarmee u lijdt, moet even heilig zijn als de zaak waarvoor u lijdt. Alleen hij is de martelaar van Christus die ook lijdt voor Christus. “Maar als u volhardt terwijl u goed doet en lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u Zijn voetstappen navolgt; … die als Hij uitgescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde” (1 Petr. 2:20-23).

Het is inderdaad moeilijk, wanneer men in het vuur staat, een koele geest te bewaren, vrij van woede en wraak. Maar het maakt hem die het kan doen door genade een glorieuze overwinnaar. Vlees en bloed zou een mens aanraden om vuur uit de hemel te vragen en geen genade voor hen die hem zo wreed behandelen. Wie zijn vijand kan vergeven, overwint hem, want de slagen van de vijand kunnen hem geen pijn doen, maar de wonden die de liefde toebrengt, treffen het geweten.

Velen die niet met argumenten van de waarheid konden worden weerhouden, zijn door het vuur van de vervolging weggedreven. Orthodoxie staat niemand toe te lijden op de brandstapel voor de waarheid.

 

NOOT:
1. In het Duits bestaat dit spreekwoord.

 

William Gurnall; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 17.07.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW