1 jaar geleden

Lijden (03)

1 Korinthe 12 vers 26; Romeinen 12 vers 15; Mattheüs 10 vers 28

Gemeenschap in het lijden

Het is een grote overwinning van genade wanneer iemand die zelf zwemt in de overvloed van voorspoed, zijn eigen vreugde opzij kan zetten en kan wenen en weeklagen met getroffen gelovigen. Er is grote genade voor nodig om de koorden van de verdrukking van de gemeente te voelen door een bed van dons – er is een David voor nodig om Jeruzalem boven zijn grootste vreugden te stellen.

Anderzijds, wanneer wij zelf in het diepst van onze persoonlijke nood zijn en toch een groot deel in onze gebeden voor anderen kunnen reserveren, getuigt dit van een grote mate van genade. Om in onze ellende met vreugde en dankbaarheid te kunnen kijken naar de stortvloed van gaven van andere gelovigen, is grote genade nodig. De welvaart van anderen veroorzaakt maar al te vaak afgunst bij hen die het niet hebben. Maar als je God kunt loven voor de gaven die aan anderen zijn gegeven terwijl de tranen in je ogen opwellen vanwege je eigen nood, dan is dat iets wat vlees en bloed je nooit hebben geleerd.

“En weest niet bang voor hen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen doden, maar weest bang voor Hem, die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel” (Matth. 10:28). Kinderen zijn bang voor spookbeelden die hen geen kwaad kunnen doen, maar ze spelen met vuur, waaraan zij zich kunnen branden. Het is net zo dwaas om zich door het fronsen van het voorhoofd van een man – die niet meer macht heeft om ons kwaad te doen, dan onze angst hem geeft om tot zonde gedreven te worden – als met het hellevuur te spelen waarin God ons voor eeuwig zou kunnen werpen.

Wat gaf Johannes Hus om de narrenkap die men hem had opgezet, terwijl daaronder de helm van hoop lag die niemand hem kon afnemen? Of hoeveel dichter is deze gezegende martelaar bij de hel gekomen, doordat zij zijn ziel aan de duivel overgaven? Niet dichterbij dan dat sommigen van hen in de hemel kwamen, door als heiligen op de kalender van de paus te staan.

 

William Gurnall; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 19.07.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW