2 jaar geleden

Lijden (01)

Filippenzen 1 vers 29; 1 Petrus 4 vers 16

Lijden voor Christus

“Want u is het geschonken, ten aanzien van1 Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden” (Fil. 1:29).

Geen natuurlijke bekwaamheid of gave zal de mens ooit in staat stellen om uit deze beker te drinken om Christus’ wil. De hoogmoed van de mens is zo groot, dat hij liever voor iets zou lijden dan voor dat; liever van zichzelf en voor zichzelf dan van Christus of voor Christus. Men kan zich afvragen hoeveel een kind soms doorstaat bij het spelen zonder te huilen: het valt, het krijgt een buil, en alles is niet zo erg omdat het gebeurt op een manier die hem bevalt. Maar zodra hij van zijn vader een pak slaag krijgt, dat misschien niet half zo’n pijn doet, begint hij te schreeuwen en is niet meer te kalmeren.

Sommigen zijn gevoeliger in hun huid dan in hun geweten en zouden liever hebben, dat het evangelie wapens verschafte voor de verdediging van hun lichaam tegen dood en gevaar dan voor de verdediging van hun ziel tegen zonde en Satan. Alle wapenrustingen zijn ter verdediging tegen de zonde, geen enkele ter bescherming tegen het lijden. Dit is de reden waarom, bij het geluid van de trompet van Christus, zo weinigen onder zijn vlag gaan, en waarom zo velen van de weinigen die zich door een uiterlijke belijdenis voor Hem hebben aangemeld, na een tijd deserteurs worden. Het is een zwaar werk waar ze snel moe van worden.

Lijden omwille van het evangelie is niets om je voor te schamen. Paulus schaamt zich niet te vertellen, dat hij in ketenen is voor het evangelie. Het waren zij die de ketenen omdeden die zich moesten schamen, niet hij die ze droeg. “Als hij echter als christen lijdt, laat hij zich niet schamen, maar God verheerlijken in deze naam” (1 Petr. 4:16). De apostelen verblijdden zich “dat zij waardig waren geacht voor de Naam oneer te dragen” (Hand. 5:41). De goddelozen beroemen zich op iets schandelijks, en jij zou je moeten schamen voor iets wat prijzenswaardig is?

De hemel is slechts weinig waard als je hart voor deze hoop niet bereid is een beetje schande te verdragen en een beetje spot te dulden van de goddeloze Ismaël. Laat ze in je gezicht spugen, Christus zal het afwissen; laat ze lachen, dan win jij.

Wees niet bang voor wat je zult lijden, wees alleen voorzichtig voor wat je zult lijden. Het kruis van Christus is gemaakt van zacht hout; voor hen die lijden vanwege de gerechtigheid, zijn er bijzondere vertroostingen. De ware reden voor het lijden van Paulus was zijn ijver voor God en Zijn waarheid. Voor het evangelie dat hij beleed en predikte, was hij “een gezant in een keten” (zie Ef. 6:20). Een martelaar werd eens gevraagd hoe hij in de gevangenis terecht kwam. Als antwoord toonde hij zijn bijbel en zei: “Dit is wat me hier bracht.” De vervolgers kunnen doen wat hun belieft, maar het is het geloof en de vroomheid van de gelovige waartegen hun boosheid is gericht.

Zegen door lijden

Vervolging is slechts een afmaaien van de gemeente, die daarna des te dikker weer opgroeit; haar ondergang is onheiligheid. Vervolgers ploegen alleen Gods akker voor Hem, terwijl Hij die inzaait met het bloed, dat zij vergieten. Zelden wordt iemand die door tegenspoed naar beneden wordt getrokken, door voorspoed naar boven getrokken. Hij die zondigt, hoewel hij door lijden wordt getroffen, zal dat des te meer doen wanneer het voorbij is.

NOOT:
1. Of ‘voor.’

 

William Gurnall; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 13.07.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW