l

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
3 jaar geleden

Leven en sterven

Filippi 1 vers 21: “Want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst.”   Leven en dood, worden hier slechts gescheiden door het woordje ‘en’, dit woordje is een aanduiding van het kortst mogelijke tijdsverloop. Leven en dood, systole en diastole, de polsslag, het zwaaien van de slinger. Ieder van ons bevindt zichzelf dagelijks, daar waar dit woordje staat. Hamlet woog het kwade van het leven af tegen het kwade van de dood. Hij woog het lijden...

Lees verder
15 jaar geleden

Levensbeschrijving van Johannes Calvijn

De student in Parijs Johannes Calvijn werd op 10 juli 1509 in Noyon (Noord-Frankrijk) geboren en groeide op in een gezin, die – zoals alle mensen in de toenmalige christelijke wereld – tot de Roomse kerk behoorde. In het bijzonder zijn moeder beïnvloedde hem tot een grote hoogachting tegenover deze kerk. Met 14 jaar begon Calvijn zijn studie aan het Parijse College van la Marche en verwisselde dit als begunstigde van een kerkelijke prebende2 in 1524 met het Priesterseminar College...

Lees verder
19 jaar geleden

Levensstijl: Hem welbehaaglijk zijn!

Hem welbehaaglijk zijn “Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, het zij uitwonend, Hem welbehaaglijk te zijn” (2 Korinthe 5:9). Om een persoon welbehaaglijk te zijn, moet je hem kennen. Zo is het ook met je Heer. Je kunt Hem niet vertrouwelijk en goed kennen wanneer je niet veel tijd aan Hem besteed. Je moet Hem toegewijd leven en niet voor jezelf. Wanneer Hij voor je stierf opdat jij zou leven, dan moet het leven dat jij...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (1)

Les 1   “Christus is het die gestorven is, ja nog meer, die ook opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die, ook voor ons bidt” (Romeinen 8:34) Beste cursist, In deze cursus hopen we iets te zien van onze Heer Jezus, in de dienst van apostelen en profeten, zoals die is opgeschreven in het boek “Handelingen”. Bij deze cursus is voor het Nieuwe Testament gebruik gemaakt van de Telos-vertaling en voor het Oude Testament van de Statenvertaling. U...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (10)

Les 10   Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (11)

Les 11 “Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden” (Handelingen 16:31). “Hij verkondigde hen Jezus en de opstanding” (Handelingen 17:18).   Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (12)

Les 12   “Ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, Die machtig is om op te bouwen en u een erfdeel te geven onder alle geheiligden” (Handelingen 20:32).   Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (13)

Les 13 (2006/2007)   “… vergun mij tot het volk te spreken” (Handelingen 21:39b).   Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (14)

Les 14 “…  stond de Heer bij hem …” (Handelingen 23:11)   Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (15)

Les 15 (2006/2007) “… er zal een opstanding zijn, zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen” (Handelingen 24:15)   Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als...

Lees verder