r

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
7 jaar geleden

Romeinen 13 vers 12

“De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen”. De nacht is de huidige tussentijd waarin de Heer afwezig is. Echter, als de Zon van de gerechtigheid, zal Hij een nieuwe dag inluiden voor deze aarde, een dag die duizend jaar zal duren. Het is de dag wanneer “de HEERE Koning zal worden over heel de aarde” (Zach. 14:9). Hij zal komen met...

Lees verder
8 jaar geleden

Romeinen 3 vers 23 tot 26

Wat is rechtvaardiging? (2) “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig...

Lees verder
8 jaar geleden

Romeinen 4 vers 22,24-25; 5 vers 1

“Daarom ook is het hem <ook> tot gerechtigheid gerekend. … maar ook ter wille van ons, wie het zal worden toegerekend, ons die geloven in Hem Die Jezus, onze Heer, uit [de] doden heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging”. “Wij  dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus”. De mens heeft intelligentie gekregen van zijn Schepper dat hem in staat stelt wonderen te verrichten die onze...

Lees verder
8 jaar geleden

Romeinen 5 vers 1

“Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus”. Een Christen was in gesprek met een kennis. Deze kennis werd uitgedaagd om “zijn geloof”, zoals hij het noemde, te verdedigen. Laatstgenoemde weigerde echter helaas te accepteren dat iedereen van nature als zondaar geboren wordt en dus een vijand van God is. De kennis verklaarde verder dat hij op straat eens een jongeman had ontmoet, die hem vroeg: “Hebt u vrede met God?” Hij...

Lees verder
4 jaar geleden

Romeinen 5 vers 1

“Wij  dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus”. Houd de blinden open … De steen waarover zo velen struikelen is hun gevoel. Maar onze ervaringen hebben geen invloed op Gods werkelijkheid. Of de gelovige in een rustige toestand van de ziel is, of wordt lastiggevallen en verontrust is, het feit dat vrede is gemaakt, blijft ongewijzigd. De zon is opgegaan, en hoewel wolken zijn stralend licht wegnemen, en een kille sfeer de...

Lees verder
7 jaar geleden

Romeinen 5 vers 1

“Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus …”. Wat is eigenlijk “vrede met God”?, zo vroeg iemand die een evangelisatie-samenkomst bijgewoond had. “Is het een zeker gevoel in het hart?” – Nee, de vrede geeft wel en heerlijk stil en rustig gevoel, maar dat is nog niet de vrede zelf”. – “Ja, maar er zijn mensen die zeggen dat wanneer men dit heerlijk gevoel niet altijd heeft, men dan niet bekeerd...

Lees verder
18 jaar geleden

Romeinen 5 vers 3-4

We houden allemaal van de zonneschijn, maar de Arabieren hebben een spreekwoord: “Louter zonneschijn maakt de woestijn”. Is het niet een algemeen waargenomen feit, dat de vruchten van een Christelijk leven het meeste worden gevonden bij diegenen, die door grote tegenspoed zijn gegaan? God wil uit de grond van onze harten een zo rijk mogelijke oogst tevoorschijn brengen. Er zijn zekere planten van Zijn tuin, zoals zachtmoedigheid, inschikkelijkheid, vriendelijkheid, nederigheid, die minder tot volheid kunnen rijpen op de plaats waar...

Lees verder
16 jaar geleden

Romeinen 5:1

Wat is eigenlijk “vrede met God”?, zo vroeg iemand eens. “Is het een zeker gevoel in het hart?” – Nee, de vrede geeft wel en heerlijk stil en rustig gevoel, maar dat is nog niet de vrede zelf”. – “Ja, maar er zijn mensen die zeggen dat wanneer men dit heerlijk gevoel niet altijd heeft, men dan niet bekeerd is. Of ook, dat men dan niet meer zou kunnen zondigen. Is dat waar?” Ach, ware vrede is niet slechts een...

Lees verder
9 jaar geleden

Romeinen 6 vers 11-13

“Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Laat de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam om aan zijn begeerten te gehoorzamen. En stelt1 uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van [de] ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God als uit [de] doden levend [geworden], en uw leden  voor God tot werktuigen van [de] gerechtigheid” (Rom. 6:11-13). Een krachtmeting Het woordenboek definieert een krachtmeting als een “lange lichamelijke of morele confrontatie”2. De oorsprong van...

Lees verder
18 jaar geleden

Romeinen 7-8: De oude en de nieuwe natuur

Lezen: Romeinen 7-8 Veel Christenen zijn zich vaak bewust van veel strijd veroorzakende begeerten en emoties. In gedachten, woorden en daden vinden zij de vreemdst mogelijke verwarring van goed en kwaad, hetgeen erg schokkend is voor hen. Dit is begrijpelijk als we ons realiseren dat de gelovige twee naturen heeft, de nieuwe en de oude. De nieuwe natuur is de bron van elk goed verlangen terwijl de oude natuur de bron is van elk kwaad. Een kip zou niet weten...

Lees verder