6 jaar geleden

Romeinen 10 vers 10 – Filippi 1 vers 15

“Want met [het] hart gelooft men tot gerechtigheid en met [de] mond belijdt men tot behoudenis”.
“… waaronder u schijnt als lichten in [de] wereld”.

Zoals je op de afbeelding ziet, zie je dat de bomen worden weerkaatst via het water. Zo hoort het ook te zijn in het leven van een christen. Wij mogen de Heer Jezus weerkaatsen in ons leven hier beneden. Een tekst in de bijbel zegt dat we met de mond belijden en met het hart geloven moeten (Rom. 10:10).

En dan komt de eerste vraag tot jou. Geloof je in de Heer Jezus? Ken je hem als je persoonlijke Redder, dat Hij al jouw zondenschuld gedragen heeft op Golgotha?

Je kan op zondag braaf naar de kerk gaan, maar de kerk zorgt er niet voor dat je behouden wordt; of braaf de tienden betalen, maar daarmee kom je niet in de hemel. Of bidden om een nieuw hart. De Enige die je hart kan vernieuwen is de Heer Jezus, en dat kan alleen door het kostbare bloed van Christus. Geef je hart aan Hem!!

En als we ons hart aan Hem gegeven hebben mogen we belijden dat we christen zijn hier op deze aarde.

Laten wij dat zien in ons leven? Of vinden we een oppervlakkig leven als christen wel voldoende? We zijn gered en daar blijft het bij. Ik hoop het niet!! Laten we toch zo door de wereld gaan dat we de mensen vertellen over de Heer Jezus, en wat Hij voor ons gedaan heeft, zodat we toch schijnen als lichtjes in deze donkere wereld!!

Jorim Kranenborg, 17 december 2016

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW