4 jaar geleden

Romeinen 5 vers 1

“Wij  dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus”.

Houd de blinden open …

De steen waarover zo velen struikelen is hun gevoel. Maar onze ervaringen hebben geen invloed op Gods werkelijkheid. Of de gelovige in een rustige toestand van de ziel is, of wordt lastiggevallen en verontrust is, het feit dat vrede is gemaakt, blijft ongewijzigd. De zon is opgegaan, en hoewel wolken zijn stralend licht wegnemen, en een kille sfeer de plaats inneemt van zijn geniale gloed, blijft het feit dat de zon schijnt ongewijzigd. Wat de gelovige moet doen, is door het geloof de vallei van wantrouwen, waarover de wolken hangen, verlaten en naar de bergen boven de wolken klimmen.

Enige tijd geleden sprak een vriend van ons met iemand die twijfelde aan de onveranderlijke genade van God ten opzichte van Zijn volk en die de zegen van de  vaste vrede met God niet bezat. “Is God niet tevreden met wat Jezus was en is voor jou?”, informeerde hij. “Kan Hij dan Zijn aangezicht voor jou verbergen? Nee, jij bent het die in jezelf kijkt, en de blinden* dicht trekt, Hem buiten sluit. Je moet de blinden open houden. Als de zon al haar gouden schoonheid laat stralen, en jij houdt de blinden open, zal zij haar kracht aan jou laten zien; maar als jij de blinden sluit, belemmer jij haar stralen om jouw kamer binnen te komen. En als je met jezelf bezig bent, en door je eigen gevoelens en gedachten in beslag genomen wordt, in plaats van met Christus, ben je in het donker, want daardoor sluit je het licht van Zijn aanwezigheid buiten”.

Onze harten zijn echt misleidend, en onze gedachten en gevoelens erg verkeerd, maar God kijkt naar ons, die geloven, niet in het vlees, maar in Christus. Het is dit feit dat onze zielen vrede geeft. Laat de waarheid van de perfecte bevrediging, die God in Christus schenkt, en de vrede die tot ons komt door Christus in heerlijkheid, het zonlicht zijn dat u in uw ziel wilt laten stralen. Houd de blinden open; kijk niet in de donkere kamer van je hart, maar buiten jezelf naar Christus.

* Vensterluiken

© The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW