8 jaar geleden

Romeinen 4 vers 22,24-25; 5 vers 1

“Daarom ook is het hem <ook> tot gerechtigheid gerekend. … maar ook ter wille van ons, wie het zal worden toegerekend, ons die geloven in Hem Die Jezus, onze Heer, uit [de] doden heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging”.

“Wij  dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus”.

De mens heeft intelligentie gekregen van zijn Schepper dat hem in staat stelt wonderen te verrichten die onze bewondering opwekken. Maar hij kan het spinnenweb dat hij door zijn bezem heeft beschadigd niet repareren, noch aan de vlinder de tere vleugel teruggeven dat verfrommeld tussen zijn vingers ligt. Wat belangrijker is: Het is voor hem niet mogelijk de schade die zijn hardheid en liefdeloosheid in zijn omgeving veroorzaakte ongedaan te maken, noch een verspilde dag anders door brengen. Nog ernstiger is zijn onvermogen om een enkele zonde die hij heeft begaan teniet te doen of zijn ziel te redden van de eeuwige verdoemenis.

Wat niemand ooit heeft kunnen doen en wat essentieel is voor iedereen, heeft God tot stand gebracht voor wie Zijn Woord met een berouwvol, nederig hart ontvangt. Hij wist onze overtredingen uit: “Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet” (Jes. 43:25). God geeft zulke mensen een nieuwe start voor hun leven. Hij weigert hun berouw over hun zonden niet: Hij vergeet ze en is vaak genadig genoeg om zelfs een aantal gevolgen daarvan te doen verdwijnen. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is <alles> nieuw geworden” (2 Kor. 5:17).

Goede bedoelingen of besluiten zullen niet volstaan voor een nieuwe start. Jezus zei: “Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden” (Joh. 3:7).

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW