5 jaar geleden

Romeinen 13 vers 12

“De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen”.

De nacht is de huidige tussentijd waarin de Heer afwezig is. Echter, als de Zon van de gerechtigheid, zal Hij een nieuwe dag inluiden voor deze aarde, een dag die duizend jaar zal duren. Het is de dag wanneer “de HEERE Koning zal worden over heel de aarde” (Zach. 14:9). Hij zal komen met genezing onder Zijn vleugels voor het volk van Israël, in overeenstemming met de profeet Hosea, die schreef: “Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend” (Hos. 14:5). Het zal een tijd van ongekende vrede, voorspoed en zegen zijn, niet alleen voor Israël maar voor de menigten uit de volken. Dit opmerkelijke visioen werd gegeven aan Johannes toen hij schreef: “Daarna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand kon tellen, uit elke natie en [alle] geslachten en volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met lange witte kleren en [met] palmtakken in hun handen” (Openb. 7:9).

Maar de morgenster verschijnt voor de zon. Hij is de Zon van de gerechtigheid voor Israël, maar Hij is de Blinkende Morgenster voor de gemeente (Openb. 22:16). Op dit moment spreekt Hij over Zichzelf als de Blinkende Morgenster, en “de Geest en de bruid zeggen: Kom!” (Openb. 22:17). Als de nacht ver gevorderd is en de dag nabij is, kan Zijn komst voor Zijn bruid dan ver weg zijn?

Het is hoog tijd om uit onze morele sluimering te ontwaken waarin onze lichten verduisterd zijn en de belofte van Zijn komst weinig invloed op ons leven heeft. Laten wij “onze lampen in orde maken”1 door “het afleggen van de werken van de duisternis en de wapens van het licht aandoen”. Het pantser van het licht is dat Christus schijnt in en door jou en mij – zoals Mozes op de berg, of Stefanus voor de Raad. Laten we niet worden gevonden onder degenen die bijdragen tot deze huidige duisternis.

NOOT VERTALER:
1. Verg. Matth. 25:4-7.

Richard A. Barnett, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW