r

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
4 jaar geleden

Richteren 6 vers 24-26

“Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HEERE en hij noemde het: De HEERE is vrede! … En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: … Breek vervolgens het altaar van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de HEERE, uw God, een altaar …”. Pas nadat het altaar van aanbidding was gebouwd, riep God Gideon als dienaar om een openbare getuigenis te geven....

Lees verder
6 jaar geleden

Rijk in Christus

“Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, terwille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9). Welke oneindige liefde en genade openbaart zich in het feit, dat onze Heer Jezus Christus als Mens naar deze aarde kwam en als Mens aan het kruis Zijn leven gaf! Als Mens op deze aarde heeft Hij zich oneindig vernederd, ja, heeft Zichzelf ontledigd (Fil. 2:7) {of:...

Lees verder
5 jaar geleden

Rijkdom vergaren?

Jakobus 5 vers 1-6: 1. Komaan dan, rijken, weent en jammert over de ellende die u zal overkomen. 2. Uw rijkdom is verrot en uw kleren zijn door de mot verteerd. 3. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal tot een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in [de] laatste dagen. 4. Zie, het loon van de arbeiders die uw akkers geoogst hebben, dat door u is ingehouden,...

Lees verder
13 jaar geleden

Rinus laatste Kerstfeest

Het is een donkere avond. Dikke, grauwe wolken pakken zich samen en het is maar goed dat de straat lantaarns branden, want anders zou je geen hand voor de ogen kunnen zien. Niet dat er veel lantaarns in de straat staan, maar die paar die er staan, geven net voldoende licht om te zien waar je loopt. Het is een heel verschil met de winkelstraten verderop, daar is het één en al licht. Daar merk je ook niet veel van...

Lees verder
18 jaar geleden

Risico

Ieder mens heeft een ziel die gered èn die verloren kan gaan. U en ik dus ook. Wilt u verzekerd zijn van eeuwig leven? Lees dan verder, want dat kan! … Risico’s Ons leven zit vol met risico’s. Men kan vandaag voor bijna alle soorten gevaren een verzekering afsluiten. Wie genoeg geld heeft om zich aan alle kanten in te dekken, zit goed en kan rustig leven. Maar ik ben bang dat het grootste risico door velen van onze medemensen...

Lees verder
6 jaar geleden

Roeping om te dienen

Bijbelverzen: Markus 3 vers 13-15; 6 vers 30,31. De roeping van de twaalf apostelen wordt in het evangelie van Markus beschreven met de woorden: “En Hij klom op de berg en riep bij Zich hen die Hijzelf wilde, en zij kwamen naar Hem toe; En Hij stelde er twaalf aan, <die Hij ook apostelen noemde>, opdat zij bij Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben de demonen uit te drijven”....

Lees verder
8 jaar geleden

Romeinen 1 vers 16

“Want ik schaam mij niet voor het evangelie; want het is God’s kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek” (Rom. 1:16). In een provincie in Nigeria vond een fanatieke aanval door Moslims op hun christelijke buren plaats. Veel huizen en gebouwen waar Christenen bijeen kwamen lagen in puin. De Christenen kwamen toen in grote getale bijeen zodat de Moslims vreesden  voor een wraakcampagne. Maar wat er toen gebeurde was totaal anders....

Lees verder
7 jaar geleden

Romeinen 10 vers 10 – Filippi 1 vers 15

“Want met [het] hart gelooft men tot gerechtigheid en met [de] mond belijdt men tot behoudenis”. “… waaronder u schijnt als lichten in [de] wereld”. Zoals je op de afbeelding ziet, zie je dat de bomen worden weerkaatst via het water. Zo hoort het ook te zijn in het leven van een christen. Wij mogen de Heer Jezus weerkaatsen in ons leven hier beneden. Een tekst in de bijbel zegt dat we met de mond belijden en met het hart...

Lees verder
9 jaar geleden

Romeinen 10 vers 17

Om christenen aan te duiden, noemt het Nieuwe Testament dezen niet hen “die gedoopt” noch “die bekeerd” zijn. Het gebruikt de term “gelovige” of “hen die geloven”. Dit eenvoudig woord onderstreept het belang van het geloof. Velen vragen: “Maar wat moet ik dan geloven?” De vraag wordt een beetje ongelukkig geformuleerd. Het zou niet moeten gaan om WAT maar WIE wordt geloofd. Geloof is in feite in het bijzonder vertrouwen in God. De kwestie is niet de kennis van deze...

Lees verder
18 jaar geleden

Romeinen 12:12

Bijna niets kan zo snel nagelaten worden als het gebed. Hier wordt niet gedacht aan het dagelijkse gebed, maar in het bijzonder aan het aanhoudende gebed voor een bepaalde zaak. In het tegenwoordige haastige leven zijn er veel noden en uitzichtloze situaties onder de kinderen van God en wij zijn misschien ook bereid ons daarvoor ogenblikkelijk in gebed tot God te wenden. Toch doen wij vaak de ervaring op dat door vele nieuwe indrukken die op ons inwerken, de vorige...

Lees verder